Industrie

Is uw onderneming onderdeel van de industriesector? Dan kent u vast de voortdurende druk om meer te leveren voor minder. Terwijl uw kosten waarschijnlijk zijn toegenomen. Dan heeft u ook nog te maken met een versnelde globalisering, waardoor de wereld uw speelveld is geworden. En u ontkomt er bijna niet meer aan om uw bedrijf met het oog op duurzaamheid te profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Uw concurrenten doen dat namelijk ook.

Brabant het hart van de maakindustrie

Wij bevinden ons in het hart van de Nederlandse maakindustrie en zijn deskundig binnen de segmenten automotive-, high tech- (OEM, mechatronics en engineering) en staalindustrie. Marktontwikkelingen en industriële (product)innovaties volgen elkaar snel op en wij volgen deze op de voet om u te leiden door de regelgeving waar een multinational, MKB of start up mee te maken krijgt. Samen met u weten wij waar de kansen liggen, daarbij zijn we ons bewust van de juridische en financiële risico’s van de keuzes die worden gemaakt. Met deze insteek komen we samen tot het beste resultaat.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het intellectuele eigendom, aansprakelijkheidsrecht, internationale handelsrecht, mededingingsrecht, ondernemingsrecht of het arbeidsrecht? Wij hebben onze krachten gebundeld en kunnen u op al deze gebieden bijstaan. Graag geven wij u een beeld van de mogelijkheden waar wij u in adviseren en begeleiden:

  • het beschermen en licenseren van uw innovaties en technologieën;
  • het opstellen en uitonderhandelen van (internationale) contracten, zoals franchise- en distributieovereenkomsten, joint development agreements en inkoop- en verkoopcontracten;
  • (internationale) fusies en overnames in de industrie, financiering van start ups en exits van investeerders;
  • de aanvraag van complexe milieuvergunningen;
  • CAO-geschillen, reorganisaties en de zorgplicht voor werknemers;
  • procederen in (handels)geschillen voor rechtbanken en arbitrage-instituten.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

Doorbraak: het hof stelt dader volledig verantwoordelijk voor het vergoeden van schade en niet de belastingbetaler

Op 26 januari 2015 is in een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot eerdere situaties, waarbij de belastingbetaler onbedoeld meebetaalde aan de schadevergoedingsmaatregel die was opgelegd aan de dader. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is verheugd met deze uitspraak.

Een tegemoetkoming van het Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een eenmalig bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven om hun tegemoet te komen in hun leed en eventuele financiële schade. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag tot het strafproces is afgerond. De tegemoetkoming – betaald uit belastinggeld – kan eerder worden verstrekt. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet jaren te wachten op een schadevergoeding tot het strafproces afgerond is. Als de dader later alsnog een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze verrekend met de uitkering van het Schadefonds. De uitkering van het Schadefonds wordt dan gezien als een voorschot op de latere schadevergoeding. Het CJIB int de schadevergoeding bij de dader. De dader betaalt het Schadefonds dat deel terug dat is voorgeschoten aan het slachtoffer. Het slachtoffer merkt…

Advocaten in Industrie

Renaldo Willems

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Ferry Weelen

Kim de Bonth

Alissa van Tongerloo

Martine Bouman

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Merel Franke

Robbert Sjoerdsma

Willem-Jan Smits

Tom Zondag

Willemijn Fick-Nolet

Egbert Schelhaas

Maarten van Ingen

Expertises in Industrie

Letselschade

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Bouw- en Huurrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op