Industrie

Is uw onderneming onderdeel van de industriesector? Dan kent u vast de voortdurende druk om meer te leveren voor minder. Terwijl uw kosten waarschijnlijk zijn toegenomen. Dan heeft u ook nog te maken met een versnelde globalisering, waardoor de wereld uw speelveld is geworden. En u ontkomt er bijna niet meer aan om uw bedrijf met het oog op duurzaamheid te profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Uw concurrenten doen dat namelijk ook.

Brabant het hart van de maakindustrie

Wij bevinden ons in het hart van de Nederlandse maakindustrie en zijn deskundig binnen de segmenten automotive-, high tech- (OEM, mechatronics en engineering) en staalindustrie. Marktontwikkelingen en industriële (product)innovaties volgen elkaar snel op en wij volgen deze op de voet om u te leiden door de regelgeving waar een multinational, MKB of start up mee te maken krijgt. Samen met u weten wij waar de kansen liggen, daarbij zijn we ons bewust van de juridische en financiële risico’s van de keuzes die worden gemaakt. Met deze insteek komen we samen tot het beste resultaat.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het intellectuele eigendom, aansprakelijkheidsrecht, internationale handelsrecht, mededingingsrecht, ondernemingsrecht of het arbeidsrecht? Wij hebben onze krachten gebundeld en kunnen u op al deze gebieden bijstaan. Graag geven wij u een beeld van de mogelijkheden waar wij u in adviseren en begeleiden:

  • het beschermen en licenseren van uw innovaties en technologieën;
  • het opstellen en uitonderhandelen van (internationale) contracten, zoals franchise- en distributieovereenkomsten, joint development agreements en inkoop- en verkoopcontracten;
  • (internationale) fusies en overnames in de industrie, financiering van start ups en exits van investeerders;
  • de aanvraag van complexe milieuvergunningen;
  • CAO-geschillen, reorganisaties en de zorgplicht voor werknemers;
  • procederen in (handels)geschillen voor rechtbanken en arbitrage-instituten.

Voor uw advocaat van Holla kijkt u onderaan deze pagina.

Mededingingsrecht: Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt hoge boetes op voor overtreding kartelverbod en beboet ook feitelijk leidinggevenden


Inleiding

De ACM heeft op 23 maart 2016 een nieuwsbericht gepubliceerd: aan vier Nederlandse ondernemingen met koel- en vrieshuizen zijn boetes opgelegd van bijna € 12,5 miljoen waarbij ook vijf leidinggevenden hoge persoonlijke boetes kregen opgelegd. Stelselmatig werd het kartelverbod overtreden tussen concurrenten.

De relevante markt

De relevante markt wordt door de ACM afgebakend als koel- en vrieshuizen voor vruchtensappen enerzijds en voor visproducten anderzijds. Gelet op de specifieke kenmerken van de producten ligt toetreding van nieuwe concurrenten niet voor de hand. Dat deze markten eng dienen te worden afgebakend houdt verband met de noodzakelijke specialistische kennis, knowhow en voorkeuren van de afnemers. Relevante concurrentiedruk in Nederland of buitenland is niet aanwezig. Er is slechts sprake van een paar grote spelers, gevestigd in de nabijheid van havens.

De afspraken

Enkele ondernemingen hebben in het verleden fusiebesprekingen gevoerd, die niet zijn uitgemond in een fusie. De concurrenten hebben de concurrentiedruk verkleind door afspraken en gedragingen die inbreuk maken op het mededingingsrecht. Zo konden zij hogere tarieven rekenen, verkeerden zij in minder onzekerheid, konden zij hun onderhandelingspositie ten opzichte van de…

Advocaten in Industrie

Tom Zondag

Robbert Sjoerdsma

Merel Franke

Alissa van Tongerloo

Martine Bouman

Renaldo Willems

Willem-Jan Smits

Hans Mulder

Expertises


Arbeidsrecht >

Martijn Huisman

Expertises


Arbeidsrecht >

Maarten van Ingen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Kim de Bonth

Britt van Helvert

Ferry Weelen

Expertises in Industrie

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Letselschade

Publicaties >

Neem direct contact op