Nieuws

Geen overtreding van het concurrentiebeding door indiensttreding bij een Belgische concurrent

Gepubliceerd op 17 apr. 2023

Belgium gfab6d255c 1280
In dit artikel bespreken we grensoverschrijdend arbeidsrecht van een andere orde. Ditmaal gaat het niet om de vraag welk recht van toepassing is of welke rechter bevoegd. De vraag die de rechter moest beantwoorden is in hoeverre het de werknemer op grond van zijn concurrentiebeding was toegestaan om in dienst te treden van een Belgische werkgever.

Wat speelde er in deze zaak?

De werknemer was al ruim 17 jaar in dienst bij SGS, een bedrijf dat zich bezig houdt met inspectie, controle, analyse en certificering van verschillende goederen en diensten. De werknemer was hier werkzaam in de functie van Manager Customer Services. Tussen partijen geldt een concurrentiebeding, dat het de werknemer verbiedt om gedurende twaalf maanden na het einde van het dienstverband in Nederland in dienst te treden van - kort gezegd - een concurrent. Partijen zijn met elkaar eens dat het concurrentiebeding rechtsgeldig tot stand is gekomen en óók dat de nieuwe werkgever een concurrent is van SGS. De werknemer vindt dat hij het concurrentiebeding niet overtreedt, omdat hij niet in Nederland in dienst is getreden van een concurrent. SGS ziet dit anders. Zij vindt dat uit de tekst van het concurrentiebeding volgt dat SGS hiermee haar bedrijfsdebiet in Nederland wil beschermen. Weliswaar is werknemer in dienst getreden bij een Belgische vennootschap, maar dat is slechts een kunstgreep. Werknemer bekleedt daar dezelfde functie. Daar komt bij dat werknemer regelmatig vanuit huis, en dus vanuit Nederland, werkt. SGS stelt dat zij door de overstap geschaad wordt in haar bedrijfsdebiet.

Het oordeel van de rechter

De rechter oordeelt dat uit de tekst van het concurrentiebeding niet blijkt dat de expliciete bedoeling van SGS was om ervoor te zorgen dat werknemer bij een concurrent, ongeacht waar die is gevestigd, niet de Nederlandse markt zou bedienen. SGS heeft ter zitting verklaard dat zij niet wil dat werknemer de Nederlandse klanten van SGS ronselt. De kantonrechter merkt daarover op dat een relatiebeding bij uitstek bedoeld is om een bepaald klantenbestand te beschermen. Partijen zijn, om welke reden dan ook, echter geen relatiebeding overeengekomen. De conclusie van de rechter is dat werknemer door zijn indiensttreding bij de Belgische concurrent de grenzen van het concurrentiebeding heeft opgezocht. Hij heeft het concurrentiebeding echter niet overtreden. Dat SGS de handelwijze van werknemer ziet als een kunstgreep, acht de kantonrechter niet geheel onbegrijpelijk, maar maakt niet dat het concurrentiebeding anders moet worden uitgelegd.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is om goed na te denken over de inhoud en geografische reikwijdte van een concurrentiebeding, zeker als een bedrijf concurrenten in het (nabije) buitenland heeft die ook de Nederlandse markt bedienen. Daarnaast kan het ook geen kwaad om kritisch na te gaan of niet ook een relatiebeding moet worden gesloten. In dat kader geven wij wel alvast mee dat de wet- en regelgeving rondom het aangaan van een concurrentiebeding in de toekomst zal worden aangescherpt. Hoe dat er precies uit gaat zien is nu nog onduidelijk. Heeft u vragen over de geografische reikwijdte van concurrentiebedingen of andere kwesties op het gebied van grensoverschrijdende arbeid? Neemt u dan gerust contact op met Marloes Stuurop, Martijn Huisman of Joris van Haalen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief