Martijn Huisman

Meer over Martijn Huisman

Martijn is sinds 1995 advocaat en sinds 2000 aan ons kantoor verbonden. Vanaf 2008 is hij tevens partner. Al bij de start van zijn loopbaan is Martijn zich gaan toeleggen op het arbeidsrecht en inmiddels voert hij al jaren een geheel op dit rechtsgebied gespecialiseerde praktijk. Hij adviseert en procedeert over alle facetten van zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers bij. Martijn richt zich op de sectoren Industrie, Zakelijke dienstverlening, Zorg & Welzijn en Woningcorporaties.

Martijn is een vakspecialist in hart en nieren, die zorgt dat hij alle facetten van zijn vak tot in de finesses beheerst. Hij wordt omschreven als ‘een snelle denker, die altijd scherp en creatief is’. Martijn verliest het persoonlijke aspect van een zaak nooit uit het oog. ‘Elke individuele zaak verdient mijn volle aandacht’, zo geeft hij aan.

Regelmatig is Martijn betrokken bij grote reorganisaties. In het grote spanningsveld dat er bij een reorganisatie heerst tussen werkgever enerzijds en vakbond, werknemers en/of ondernemingsraad anderzijds houdt Martijn het hoofd koel. Hij ziet het als zijn taak om de afstand tussen de verschillende partijen te overbruggen en een verbinding tussen hen tot stand te brengen.

Niet alleen is Martijn expert op het gebied van arbeidsrecht. Daarnaast is hij binnen Holla zonder twijfel de grootste expert en fan van het werk van de Rolling Stones.

Duidelijkheid slapende dienstverbanden


Slapende dienstverbanden: minister schept duidelijkheid

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 duidelijkheid gegeven over de vraag of de werkgever verplicht is een slapend…

`

Martijn Huisman persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Beëindiging slapende dienstverbanden


Brekend: Hoge Raad verplicht beëindiging slapende dienstverbanden!

In lijn met het eerdere advies van de Advocaat-Generaal oordeelt de Hoge Raad dat als uitgangspunt geldt…

Nieuwsberichten

Eerste Kamer akkoord met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)


Met welke wijzigingen in het arbeidsrecht moet u rekening houden?

Vandaag is door de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Wet…

Gelijkwaardige voorziening en de transitievergoeding 3


Eindelijk duidelijkheid over de gelijkwaardige voorziening!

Eerder berichtten wij u dat het Parket van de Hoge Raad advies heeft uitgebracht…

Gelijkwaardige voorziening 2


Meer duidelijkheid over de gelijkwaardige voorziening

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is opgenomen dat de transitievergoeding vervangen mag…

Publicaties

Holla Ontslagrecht – op weg naar het nieuwe ontslagrecht

Binnen uw onderneming krijgt u meer en meer te maken met regelgeving op het gebied van privacy. Hierbij kunnen lastige vragen naar voren komen….

Wetsvoorstel werk en zekerheid – de belangrijkste gevolgen op een rij

Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van minister Asscher vloeien…

The consequences of the VAN GELDER-decision on football


Dutch gymnast Yuri VAN GELDER was expelled from the Olympic Games in Rio de Janeiro by the Dutch Olympic Committee for violating the team’s code

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Partner
2008 - heden

Holla Advocaten

Advocaat-medewerker
2000 - 2008

UWV hoofdkantoor

Advocaat-medewerker
1999 - 2000

VDT Advocaten

Advocaat-stagiaire
1995 - 1999

Opleidingen

Grotius Opleidingen

Arbeidsrecht
2012

Universiteit van Amsterdam

Nederlands recht
1987 - 1995

Nevenactiviteiten

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Lid

Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement te 's-Hertogenbosch en Breda

Lid

Kanjerclub Eindhoven

Lid

Spring naar toolbar