Duidelijkheid slapende...


Slapende dienstverbanden: minister schept duidelijkheid

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 duidelijkheid gegeven over de vraag of de werkgever verplicht is een slapend dienstverband te beëindigen. Toch leidde dit arrest in de…

16-12-2019

Beëindiging slapende...


Brekend: Hoge Raad verplicht beëindiging slapende dienstverbanden!

In lijn met het eerdere advies van de Advocaat-Generaal oordeelt de Hoge Raad dat als uitgangspunt geldt dat een werkgever gehouden is in te stemmen met een…

08-11-2019

Switch bij ontslag op...


Rechtbank Rotterdam buigt zich over bijzondere situatie bij toepassing van de ‘switch’ bij ontslag op staande voet.

In een rommelige procedure bij de Rechtbank Rotterdam rondom het ontslag op staande voet van een werknemer, moest…

14-10-2019

Salarisverlaging wegens...


Hoge Raad: Bij toepassen van salarisverlaging wegens onvoldoende functioneren conform een bepaling uit de cao, draagt werkgever de bewijslast van het onvoldoende functioneren.

In een arrest van 30 augustus 2019 geeft de Hoge Raad…

14-10-2019

De oproepovereenkomst


Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): de oproepovereenkomst

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) introduceert de regering maatregelen die de spelregels tussen werkgever en werknemer met ingang van 1 januari 2020 wijzigen. Doel van de…

04-10-2019

De ketenregeling


Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): de ketenregeling

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) introduceert de regering maatregelen die de spelregels tussen werkgever en werknemer met ingang van 1 januari 2020 wijzigen. Doel van de WAB…

04-10-2019

Hogere arboboetes


Geen RI&E? Vanaf zomer 2019 hogere en onmiddellijke boetes voor werkgevers zonder RI&E en Plan van Aanpak

Met ingang van 23 juli 2019, heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Van Ark de regels voor de oplegging van…

10-09-2019

Nieuw beoordelingskader


Sinds 23 juli 2019 nieuw beoordelingskader voor beoordeling hoogte boete bij arbeidsongevallen

Met ingang van 23 juli 2019 heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Van Ark de regels voor de oplegging van arboboetes…

10-09-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar