Transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen

De werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt heeft recht op betaling van een transitievergoeding door de werkgever. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Met ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 ontstaat meteen aan het begin van het dienstverband een recht op transitievergoeding voor de werknemer. De transitievergoeding is daarmee óók verschuldigd bij een opzegging door de werkgever tijdens de proeftijd.

Met ingang van de WAB wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de dienstjaren. Ieder jaar telt voor één derde maansalaris per jaar, ongeacht leeftijd of duur van het dienstverband.

Hieronder kunt u de transitievergoeding uitrekenen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten.

 

Gegevens

Vul onderstaande gegevens in

Je moet op deze datum minimaal 16 jaar oud zijn.

Omdat het dienstverband nog geen 24 maanden heeft geduurd, bestaat er tot 1 januari 2020 geen recht op een transitievergoeding. Er kan dan ook geen berekening worden gemaakt, omdat deze op nul uitkomt. Vanaf 1 januari 2020 is echter direct vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd.

Inkomen

Invoer moet hoger dan 0 zijn.

Uitslagen

Transitievergoeding:

Overzicht
Aantal hele dienstjaren
Aantal hele dienstmaanden
Resterende gewerkte dagen
Transitievergoeding
Beperkingen

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.