Transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen

De werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt heeft recht op betaling van een transitievergoeding door de werkgever. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Op dit moment is een werkgever pas na twee jaar dienstverband een transitievergoeding verschuldigd. Met ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 ontstaat meteen aan het begin van het dienstverband een recht op transitievergoeding voor de werknemer. De transitievergoeding is daarmee óók verschuldigd bij een opzegging door de werkgever tijdens de proeftijd.

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding wordt nu uitgegaan van één derde maandsalaris per jaar. Vanaf het 10e dienstjaar is dit een half maandsalaris per jaar. Werknemers van 50 jaar en ouder die tenminste tien jaar in dienst zijn, bouwen vanaf hun vijftigste een volledig maandsalaris per jaar op. Met ingang van de WAB wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de dienstjaren. Ieder jaar telt voor één derde maansalaris per jaar, ongeacht leeftijd of duur van het dienstverband.

Hieronder kunt u de transitievergoeding uitrekenen. Deze tool houdt rekening met de huidige en toekomstige wetgeving.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten.

 

Gegevens

Vul onderstaande gegevens in

Min. leeftijd 16 jaar

Je moet op deze datum minimaal 16 jaar oud zijn.

Omdat het dienstverband nog geen 24 maanden heeft geduurd, bestaat er tot 1 januari 2020 geen recht op een transitievergoeding. Er kan dan ook geen berekening worden gemaakt, omdat deze op nul uitkomt. Vanaf 1 januari 2020 is echter direct vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd.

Aantal werknemers

Heeft de werkgever 25 of meer werknemers in dienst?

Maak a.u.b. een keuze.

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (slechte financiële situatie)

Maak a.u.b. een keuze.

Ontslag wegens pensioen

Ontslag in verband met of na pensioen?

Maak a.u.b. een keuze.

Let op: Als de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, bestaat er geen recht op een transitievergoeding.)

Inkomen

Invoer moet hoger dan 0 zijn.

Arbeidsovereenkomst eindigt na 31 december 2019

Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk 31 december 2019 eindigt, geldt de oude berekening. Daarna geldt in beginsel de nieuwe berekening, tenzij het overgangsrecht van toepassing is. Als voor 1 januari 2020:
(i) de arbeidsovereenkomst is opgezegd door de werkgever;
(ii) de werknemer heeft ingestemd met een opzegging door de werkgever;
(iii) de werkgever een aanvraag voor een ontslagvergunning heeft ingediend bij het UWV; of
(iv) door de werkgever een ontbindingsverzoek is ingediend bij de kantonrechter
geldt de oude berekening, óók als de einddatum van de arbeidsovereenkomst pas in 2020 ligt.

Klik 'volgende' voor de berekeningen.

Uitslagen

2019
Totaal aantal halve dienstjaren
Aantal halve dienstjaren x 1/6
Aantal halve dienstjaren x 1/4
Aantal halve dienstjaren x 1/2
Transitievergoeding
Beperkingen
2020
Aantal hele dienstjaren
Aantal hele dienstmaanden
Resterende gewerkte dagen
Transitievergoeding
Beperkingen

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.