Financiering, Zekerheden en Insolventie

Als ondernemer heeft u zicht op uw bedrijf. Het ondernemen is u vertrouwd. Maar zoals iedere ondernemer komt u kansen en risico’s tegen. Wij zijn bij uitstek in staat u daarin terzijde te staan. Onze expertise is er op gericht om voor u een optimaal klimaat te scheppen om juist dat te doen wat u wilt doen: ondernemen.

Wij helpen u bij (her-)financiering van uw bedrijf of onderdelen daarvan in samenwerking met onze Banking & Finance experts. Ook helpen wij u waar nodig zekerheden te vestigen, waarbij wij oog hebben voor zowel de civiele als de fiscale aspecten. En wij zorgen waar nodig ook voor risicospreiding binnen de groep van ondernemingen, zodat de risico’s blijven waar u ze heeft willen nemen. Bij transacties helpen wij u om uw risico’s beheersbaar te houden zodat u niet voor verrassingen of (bestuurders-)aansprakelijkheid komt te staan. Of dit nu going concern is of bij een verkoop- of doorstart traject.

Zwaar weer – insolventie

Insolventies komen voor in ieder economisch klimaat. Voor u als ondernemer kunnen er kansen liggen in een insolventie van een afnemer of concurrent. Omdat veel van onze advocaten veelvuldig als curator of bewindvoerder worden benoemd, zijn zij in staat u te helpen een overname tot een succes te maken. Wij helpen bij een (dreigend) faillissement van een opdrachtgever of afnemer om uw positie veilig te stellen, verliezen te beperken en waar mogelijk een negatief scenario om te buigen tot een ondernemerskans.

Ook als u zelf, onverhoopt, geconfronteerd mocht worden met (dreigende) discontinuïteit, zijn wij er om uw onderneming, haar bestuurders en haar commissarissen ter zijde te staan. Gericht op het voortbestaan van de onderneming, al dan niet door een sanering, alsmede om u te behoeden voor de valkuilen die in insolventiesituaties kunnen bestaan en die wij als geen ander kennen.

Meer risicoloos ondernemen? Kijk verder op deze pagina voor een overzicht van de advocaten van Holla.

Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun…

Advocaten in Financiering, Zekerheden en Insolventie

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Willemijn Fick-Nolet

Jan Dingemans

Dirk de Jong

Jop Floris

Freek Roosmale Nepveu, juridisch medewerker

Ayla van den Heuvel

Mira van Oortmerssen

Sjoerd Vincenten, juridisch medewerker

Publicaties >

Neem direct contact op