Financiering, Zekerheden en Insolventie

Als ondernemer heeft u zicht op uw bedrijf. Het ondernemen is u vertrouwd. Maar zoals iedere ondernemer komt u kansen en risico’s tegen. Wij zijn bij uitstek in staat u daarin terzijde te staan. Wij zijn er op gericht om een optimaal klimaat te scheppen om juist dat te doen wat u wilt doen: ondernemen.

Financiering

Wij helpen u bij (her-)financiering van uw bedrijf of onderdelen daarvan in samenwerking met onze Banking & Finance experts. Ook helpen wij u waar nodig zekerheden te vestigen. Hierbij hebben wij oog voor zowel de civiele als de fiscale aspecten. Tevens zorgen wij ook voor risicospreiding binnen de groep van ondernemingen, zodat de risico’s blijven waar u ze heeft willen nemen. Bij transacties helpen wij u om uw risico’s beheersbaar te houden. Op deze manier komt u niet voor verrassingen of (bestuurders-)aansprakelijkheid te staan. Of dit nu going concern is of bij een verkoop- of doorstart traject.

Zwaar weer – insolventie / herstructurering

Insolventies komen voor in ieder economisch klimaat. Voor u als ondernemer kunnen er kansen liggen in een insolventie van een afnemer of concurrent. Omdat veel van onze advocaten veelvuldig als curator of bewindvoerder worden benoemd, zijn zij in staat u te helpen een overname tot een succes te maken. Wij helpen bij een (dreigend) faillissement van een opdrachtgever of afnemer om uw positie veilig te stellen en verliezen te beperken. Ook kijken wij of het mogelijk is om een negatief scenario om te buigen tot een ondernemerskans.

Ook als u zelf, onverhoopt, geconfronteerd mocht worden met (dreigende) discontinuïteit, zijn wij er om uw onderneming, haar bestuurders en haar commissarissen ter zijde te staan. Gericht op het voortbestaan van de onderneming, al dan niet door een sanering, alsmede om u te behoeden voor de valkuilen die in insolventiesituaties kunnen bestaan en die wij als geen ander kennen.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun…

Advocaten in Financiering, Zekerheden en Insolventie

Christel Kerkers

Janina Maduro

Lars ten Wolde

Jan Dingemans

Rowie Florijn

Yoshi Stiphout

Freek Roosmale Nepveu

Ayla van den Heuvel

Sjoerd Vincenten, juridisch medewerker

Spring naar toolbar