Advocaat

Freek Roosmale Nepveu

Freek is werkzaam binnen de teams van Corporate & Commercial Litigation en Financiering, Zekerheden en Insolventie. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen, zoals aansprakelijkheid van bestuurders, handelsgeschillen en beslaglegging. Daarnaast heeft Freek bijzondere interesse in de energietransitie. Als lid van het Holla Green Team houdt Freek zich bezig met het warmterecht.


Freek is een scherpe jurist met oog voor detail. Hij houdt ervan zich grondig in een zaak te verdiepen en complexe juridische puzzels op te lossen. Daarbij verliest hij praktische oplossingen nooit uit het oog. Freek denkt graag mee met ondernemers door zaken vanuit hun perspectief te bekijken. Dat Freek is afgestudeerd in de bedrijfskunde komt daarbij goed van pas.


Freek komt uit een echte juristenfamilie en is al lange tijd vrijwilliger bij Rechtswinkel Oss. Hierdoor heeft hij met eigen ogen gezien hoe belangrijk goede rechtshulp is. Dit motiveert hem om iedere zaak vol overgave aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

Freek Roosmale Nepveu

Nevenactiviteiten

  • 2021 - 2023, De Jonge Balie Oost-Brabant / Secretaris en penningmeester
  • 2015 - 2021, Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss / Algemeen Bestuurder

Opleiding

  • 2010 - 2017, Radboud Universiteit Nijmegen / Nederlands recht
  • 2015, DePaul University College of Law Chicago / Exchange Program, Law
  • 2014 - 2015, Radboud Universiteit Nijmegen / Bedrijfskunde

Freek heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Burgerlijk procesrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.