Advocaat

Bas van Dooren

Bas is bijna dertig jaar werkzaam bij Holla en sinds 1996 partner. Hij is de jongste zoon van een van de founding fathers van ons kantoor. Bas is specialist op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie, en corporate litigation. Hij heeft jarenlange ervaring als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling en heeft de afgelopen decennia menig groot faillissement in goede banen geleid. Ook adviseert Bas ondernemingen in zwaar weer en staat hij bestuurders bij in aansprakelijkheidskwesties.


In één van de faillissementen waarin Bas curator was heeft hij – tegen de juridische stroom in – tegen ABN AMRO-bank geprocedeerd. Daarbij heeft hij toen maar liefst drie keer de gang naar de Hoge Raad gemaakt, én gewonnen. Dit heeft geleid tot de befaamde ABN AMRO/Van Dooren q.q.-arresten I, II en III.


Bas onderscheidt zich als een inhoudelijk sterke, scherpe en altijd correcte advocaat en gaat graag op zoek naar de vraag waarom iets wél kan. Hij legt zich niet snel neer bij de gebaande juridische paden, maar legt zo’n pad graag ook zelf aan. Kantoorgenoten zijn gesteld op zijn relativerende opstelling.

BAS VAN DOOREN LR

Opleiding

  • Grotius Opleidingen / Insolad
  • 1982 - 1988, Universiteit Groningen / Privaatrecht

Bas heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Insolventierecht, Ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.