Corporate & Commercial Litigation

Het corporate & commercial litigation team van Holla Advocaten legt zich toe op de behandeling van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De ruime ervaring van onze procesrechtadvocaten wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure als bij het voeren van procedures bij onder meer de Ondernemingskamer, de Rechtbank, het Gerechtshof, in kort geding en in nationale en internationale arbitrage, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het internationale netwerk van Holla Advocaten.

Onze specialismen

  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen);
  • verstoorde verhoudingen binnen de organen van een vennootschap;
  • geschillen rondom de overname van een onderneming;
  • aandeelhoudersgeschillen;
  • joint venture geschillen;
  • geschillen over vermogensbeheer, beleggingsadvies en zorgplicht van banken;
  • algemene contracten en vermogensrechtelijke vraagstukken;
  • (geschillen ten aanzien van) beslaglegging;
  • handelsgeschillen.

Op het gebied van procesvoering voorzien wij in de behoeften van onze cliënten door middel van een duidelijke en praktische aanpak van geschillenbeslechting. Onze aanpak combineert diepgaande kennis van inhoudelijke juridische zaken met ruime ervaring met procedurele zaken.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?