Expertises

Corporate & Commercial Litigation

Ons Corporate & Commercial Litigation-team legt zich toe op de behandeling van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De ruime ervaring van onze procesrechtadvocaten wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure als bij het voeren van procedures bij onder meer de Ondernemingskamer, de Rechtbank, het Gerechtshof, in kort geding en in nationale en internationale arbitrage.

Corporate commercial litigation

Onze cliënten variëren van het MKB+ tot internationale organisaties. Daarnaast staan wij ook stichtingen bij. Voor internationale geschillen maken wij gebruik van ons internationale netwerk, waartoe onze partnerkantoren TLT in het Verenigd Koninkrijk en GSJ advocaten in België behoren.

Op het gebied van procesvoering voorzien wij in de behoeften van onze cliënten door middel van een duidelijke en praktische aanpak van geschillenbeslechting. Onze aanpak combineert diepgaande kennis van inhoudelijke juridische zaken met ruime ervaring met procedurele zaken.

Corporate Litigation ziet op allerlei soorten geschillen die zich tussen de vennootschapsorganen van een onderneming kunnen afspelen: tussen bestuurders of aandeelhouders onderling, tussen bestuurders enerzijds en aandeelhouders anderzijds, geschillen met de raad van commissarissen of raad van toezicht, maar ook geschillen met de ondernemingsraad. Vaak betreft het conflicten die betrekking hebben op meerdere vlakken binnen de onderneming en die dus multidisciplinair zijn.

Up-to-date
Ons Corporate Litigation-team heeft zeer veel ervaring met corporate geschillen en kent het klappen van de zweep. Het team wordt regelmatig in interactieve sessies op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het rechtsgebied door kenners, die ook vaak als arbiter benoemd worden en redacteur zijn van het blad ARO (Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk).

Procesadvocaten
Onze procesadvocaten weten als geen ander dat dit type geschil beheerst wordt door eigen dynamiek en regels, waarvan maar een klein deel wettelijk is vastgelegd. Het grootste deel van het juridische kader wordt gevormd door rechtspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK). Dat is waarom gedegen kennis en ervaring zo belangrijk is bij het voeren van een proces. Wij schakelen regelmatig elkaar en externe adviseurs in om mee te denken over te volgen strategieën in concrete dossiers, wat doorgaans tot uitstekende resultaten leidt.

Advies nodig?
Loopt u tegen een conflict aan waarbij vennootschapsorganen zijn betrokken, benader dan vooral een van de leden van het Corporate Litigation-team, wij adviseren u graag. Onze ervaring is dat het niet aan te raden is om dit soort – vaak delicate – geschillen zelf op te lossen, en zéker niet als men niet precies weet welke gereedschappen er allemaal in de kist voorhanden zijn.

Wij adviseren en verlenen bijstand over de volgende onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen)
 • Verstoorde verhoudingen binnen de organen van een vennootschap
 • Geschillen rondom de overname van een onderneming
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Joint venture geschillen
 • Geschillen over vermogensbeheer, beleggingsadvies en zorgplicht van banken
 • Algemene contracten en bijzondere contracten (zoals agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten)
 • Beslaglegging en executie
 • Handelsgeschillen
 • Kort geding (bekijk hier onze Holla Heads-up video over dit onderwerp)
REMIE HUIJS LR

Heeft u een vraag?

Remie Huijs

 • M&A
 • Corporate & Commercial Litigation
+31 (0) 88 44 02 444 r.huijs@holla.nl