Corporate & commercial litigation

Het corporate & commercial litigation team van Holla Advocaten legt zich toe op de behandeling van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De ruime ervaring van onze procesrechtadvocaten wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure als bij het voeren van procedures bij onder meer de Ondernemingskamer, de Rechtbank, het Gerechtshof, in kort geding en in nationale en internationale arbitrage, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het internationale netwerk van Holla Advocaten.

Onze specialismen

  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen);
  • verstoorde verhoudingen binnen de organen van een vennootschap;
  • geschillen rondom de overname van een onderneming;
  • aandeelhoudersgeschillen;
  • joint venture geschillen;
  • geschillen over vermogensbeheer, beleggingsadvies en zorgplicht van banken;
  • algemene contracten en vermogensrechtelijke vraagstukken;
  • (geschillen ten aanzien van) beslaglegging;
  • handelsgeschillen.

Op het gebied van procesvoering voorzien wij in de behoeften van onze cliënten door middel van een duidelijke en praktische aanpak van geschillenbeslechting. Onze aanpak combineert diepgaande kennis van inhoudelijke juridische zaken met ruime ervaring met procedurele zaken.

Zakelijke dienstverlening

De Zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. Klanten zijn kritischer op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Naast creativiteit en intensiever klantcontact, zoeken veel zakelijke dienstverleners mogelijkheden om met behulp van slimme technologie, nieuwe diensten te leveren en klanten te binden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst door efficiënter te werken, personeelsreducties en samenvoeging of overname van branchegenoten.

Wij verlenen hierbij juridisch advies in de vorm van moderne ondernemingsstructuren, overnames, het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringen, zekerheden en intellectuele eigendom van elektronische diensten en nieuwe business modellen. Ook kunnen wij alle benodigde documenten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden voor u opstellen. Wij helpen daarbij beroeps- en bedrijfsrisico’s te beheersen en meningsverschillen te voorkomen. Mocht u toch in een conflictsituatie terechtkomen – binnen samenwerkingsverband of daarbuiten – dan staan wij u graag terzijde. U kunt hierbij denken aan zowel civiele als tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures.

In de sector Zakelijke dienstverlening komen veel…

Advocaten in Corporate & commercial litigation

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar