Corporate & commercial litigation

Corporate & Commercial Litigation

Het Corporate & Commercial Litigation-team van Holla legal & tax legt zich toe op de behandeling van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. De ruime ervaring van onze procesrechtadvocaten wordt ingezet zowel bij het voorkomen van een procedure als bij het voeren van procedures bij onder meer de Ondernemingskamer, de Rechtbank, het Gerechtshof, in kort geding en in nationale en internationale arbitrage.

Onze cliënten variëren van het MKB+ tot internationale organisaties, daarnaast staan wij ook stichtingen bij. Voor internationale geschillen maken wij gebruik van ons internationale netwerk, waartoe onze partnerkantoren TLT in het Verenigd Koninkrijk en GSJ advocaten in België behoren.

Meer informatie over ons Corporate Litigation-team

Onze specialismen

  • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Beroepsaansprakelijkheid zakelijke dienstverleners (o.a. accountants en notarissen)
  • Verstoorde verhoudingen binnen de organen van een vennootschap
  • Geschillen rondom de overname van een onderneming
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Joint venture geschillen
  • Geschillen over vermogensbeheer, beleggingsadvies en zorgplicht van banken
  • Algemene contracten en bijzondere contracten (zoals agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten)
  • Beslaglegging en executie
  • Handelsgeschillen

Op het gebied van procesvoering voorzien wij in de behoeften van onze cliënten door middel van een duidelijke en praktische aanpak van geschillenbeslechting. Onze aanpak combineert diepgaande kennis van inhoudelijke juridische zaken met ruime ervaring met procedurele zaken.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?