Advocaat

Remie Huijs

Sinds 1 januari 2019 is Remie Huijs partner in het M&A/Corporate team.


Remie begeleidt fusies, overnames en het aangaan van samenwerkingsverbanden (joint ventures). Daarnaast treedt Remie op bij geschillen over de afwikkeling van dergelijke transacties en bij conflicten tussen aandeelhouders.


In zijn dagelijkse praktijk werkt Remie intensief samen met accountants, belastingadviseurs, corporate finance specialisten, investeerders en bankiers, die hem ook regelmatig inschakelen voor de begeleiding van een transactie of het oplossen van een conflict. Het samenspel tussen de verschillende disciplines en de wisselwerking tussen de diverse belangen maakt het vak volgens Remie uitdagend.


Remie heeft een grote affiniteit met de Duitse taal en cultuur en dat verklaart waarom hij zowel door Nederlandse als door Duitse partijen regelmatig wordt ingeschakeld in zaken waarin die internationale component een rol speelt. Ook op dit terrein is er een nauwe samenwerking met andere dienstverleners.


Naast zijn vak, dat hij met grote toewijding uitoefent, geniet Remie van de goede dingen van het leven. Samen eten, drinken en lachen is immers het mooiste wat er bestaat.

REMIE HUIJS LR

Nevenactiviteiten

  • 2017 - heden, Academie voor de Rechtspraktijk / Docent
  • Lionsclub / Lid
  • Vereniging corporate litigation / Lid

Opleiding

  • Grotius / Ondernemings- en vennootschapsrecht
  • Grotius / Mergers & Acquisitions 
  • Grotius / Corporate litigation
  • Grotius / Insolventierecht
  • K.U.B. / Rechtsgeleerdheid

Remie heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Ondernemingsrecht, Fusies en overnames, Vennootschappen. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.