Jack van Beers

Meer over Jack van Beers

Sinds 2015 is Jack werkzaam bij Holla. Hij maakt deel uit van het team van overheidspecialisten. Jack groeide als boerenzoon op in een ondernemingsgezin in het pittoreske Westelbeers. Als geboren en getogen Brabander wordt Jack omschreven als ambitieus, betrokken en nuchter. Deze eigenschappen komen hem in zijn praktijk goed van pas.

Al op jonge leeftijd vond Jack de relatie tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds bijzonder interessant. Burgers en bedrijven willen zich ontwikkelen maar vragen tegelijkertijd om bescherming. De overheid probeert dat alles van bovenaf mogelijk te maken, hetgeen vaak met complexe belangenafwegingen gepaard gaat. Als er discussie ontstaat over het optreden door de overheid, burgers of bedrijven geeft Jack er de voorkeur aan om – daar waar het kan – zonder rechterlijke bemoeienis tot creatieve en bevredigende oplossingen te komen. Daar waar nodig moet een rechtsgang volgens Jack echter niet geschuwd worden.

Naast zijn werk geniet Jack volop van het leven. Zo is hij graag sportief bezig. Naast hardlopen en wielrennen is Jack vaak te vinden op of rondom het voetbalveld waar hij leider is van zowel een jeugdelftal als van zijn eigen team. Een bevlogen mens in sport en werk die ook graag mooie reizen maakt.

Dagvaarding penvoerder


Dagvaarding van enkel de penvoerder bij aanbesteding kan fataal zijn.

“Bezint eer ge begint” is een oude wijsheid die, ondanks vaak vereiste spoed, ook bij het besluit…

`

Jack van Beers persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Transparantiebeginsel


Uitleg aanbestedingsstukken: transparantiebeginsel

De civiele voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 april 2019 een uitspraak gedaan over de…

Nieuwsberichten

Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende…

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in…

Schadevergoeding nertsenhouderij


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de…

Publicaties

Staatssteun

Lokale steunmaatregelen: ongeoorloofde staatssteun?

De Europese Commissie heeft op 29 april 2015 in een zevental beschikkingen geoordeeld dat…

Past performance en uitsluiting in aanbestedingsprocedures

Het Nederlandse aanbestedingsrecht wordt in niet geringe mate beïnvloed door het Europese recht. Europese aanbestedingsrichtlijnen brengen een…

Verkeersbesluit

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Advocaat-medewerker
2018 - heden

Holla Advocaten

Advocaat-stagiaire
2015 - 2018

Opleidingen

Universiteit van Tilburg

Staats- en bestuursrecht en Strafrecht
2009 - 2014

Spring naar toolbar