Sinds 2015 is Jack werkzaam bij Holla. Hij maakt deel uit van het team van overheidsspecialisten en behandelt voornamelijk zaken voor bedrijven en overheden op het grensterrein van het publiek- en privaatrecht. Jack is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, subsidies, overheidsaansprakelijkheid, staatssteun, asbest en de Wet open overheid.

Jack adviseert, procedeert en publiceert met grote regelmaat op het terrein van het aanbestedingsrecht. Voorbeelden zijn de inkoop van ICT, hard- en software, multifunctionals en printers, meubilair, afvalinzameling en -verwerking, gas, warmte(pompen), vervoer, tijdelijk personeel en inkoop in het sociaal domein. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het formuleren, toepassen en uitleggen van aanbestedingsvoorwaarden, met name geschiktheidseisen- en gunningscriteria waar vaak veel over te doen is. Als kundig rekenaar kijkt Jack graag met een kritische blik naar gunningsmethodieken.

Jack groeide op in een ondernemersgezin en is maatschappelijk zeer actief. Zijn werk verrijkt hem en geeft energie, waar hij zowel in de privésfeer als bij de uitoefening van zijn nevenactiviteiten de vruchten van plukt. Hij staat bekend om zijn prettige en persoonlijke benadering. Daarnaast is Jack zeer toegankelijk als snelle sparringpartner, een gepassioneerde en energieke advocaat die streeft naar de beste oplossingen voor zijn cliënten.

Jack publiceert regelmatig artikelen in de vakpers en schrijft voor het blog van Holla.

Track Record

Curriculum Vitae

 • 2015 - heden, Holla legal & tax
  Advocaat

Opleiding

 • 2019 - 2020, Grotius Academie
  Specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht
 • 2009 - 2014, Universiteit van Tilburg
  Staats- en bestuursrecht en Strafrecht

Nevenactiviteiten

 • Gemeente Bernheze
  Lid Bezwaarschriftencommissie
 • Stichting Connection SGGZ
  Voorzitter Raad van Toezicht
 • Gilde Sint Joris Middelbeers
  Secretaris en penningmeester
Meer lezen