Nieuws

Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan

Gepubliceerd op 30 sep. 2022

Hd wallpaper g8e3d749f1 1920
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft als taak het beheren van de vastgoedportefeuille van de Staat en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen. Dit maakt dat RVB één van de grootste aanbestedende diensten van Nederland is. Met ingang 1 juli 2021 is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). De MPG-norm is een graadmeter voor de totale milieubelasting van een gebouw en is bepalend voor alle regelgeving in de bouwsector. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hanteert met ingang van 2023 strengere circulariteitseisen bij de aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Doel is om in 2030 het gebruik van niet duurzame materialen zoals beton, staal en bakstenen te halveren en hergebruik te stimuleren. RVB gaat bij de aanbesteding van nieuwbouwprojecten nu een strengere MPG hanteren dan deze wettelijke minimumnorm van 0,9, omdat uit de praktijk blijkt dat deze norm uit het Bouwbesluit relatief makkelijk wordt gehaald. Het RVB gaat om die reden in aanbestedingen de lat geleidelijk hoger leggen, zodat marktpartijen geprikkeld worden om steeds duurzamer te bouwen. Daarnaast gaat het RVB bij aanbestedingen als vaste eis stellen dat een gebouw relatief makkelijk weer uit elkaar moet kunnen worden gehaald (de ‘losmaakbaarheid’). Volgens het RVO dienen in het gebouwontwerp ‘natte verbindingen’ zoveel mogelijk plaats te maken voor ‘droge verbindingen’. Het RVB gaat bovendien opdrachtnemers bij een aanbesteding belonen (door middel van een hogere beoordeling) wanneer uit een renovatie/ontwikkelplan blijkt dat materialen die uit een te renoveren pand komen worden hergebruik en ook wanneer zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van ‘nieuw’ materiaal bij een renovatie (van ‘downclycing’ naar ‘upcycling’).

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief