Nieuws

Subsidieregeling voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op 26 apr. 2023

Pexels mark cruzat 3494806
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is het reduceren van de CO2-uitstoot met 55% in 2030. Om dit te kunnen behalen zet het Rijk in op het verduurzamen van gebouwen van maatschappelijke organisaties. Deze verduurzaming komt alleen op gang als ook de kennis of capaciteit aanwezig is bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Hiervoor heeft het Rijk twee sporen uitgezet: het ondersteunen en begeleiden van maatschappelijk vastgoedeigenaren bij verduurzaming middels het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed en het subsidiëren van verduurzaming.

DUMAVA

Voor dit tweede spoor is de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) in het leven geroepen. Dit betreft een regeling die het in een beperkte periode in 2022 mogelijk maakte subsidie aan te vragen voor de kosten die gepaard gaan met verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Onder deze regeling wordt het in september 2023 – in aangepaste vorm – opnieuw mogelijk subsidie te verkrijgen. In de periode oktober – november 2022 was het voor instellingen binnen de volgende sectoren mogelijk subsidie aan te vragen voor een tegemoetkoming in de gedeeltelijke kosten voor investeringen die worden gedaan in verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten:
  • Decentrale overheid (gedacht kan worden aan een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van een provincie of gemeente);
  • Onderwijs (denk aan gebouwen als een basisschool, middelbare school, universiteit of hbo-instelling);
  • Zorg (voorbeelden zijn een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis);
  • Cultuur (denk aan een poppodium, kunstcollectief of theater);
  • Niet-woonhuis Rijksmonumenten (bijvoorbeeld het gebouw van een museum dat in het rijksmonumentenregister ingeschreven is);
  • Overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Subsidie

De subsidiepot van €150 miljoen die in 2022 ter beschikking is gesteld, is inmiddels leeg. De subsidiepot waarop de gewijzigde regeling ziet die in september 2023 opnieuw aanvragen mogelijk maakt, kent een omvang van maximaal €190 miljoen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (ministerie) is echter voornemens om de regeling ‘in de tweede ronde’ gedeeltelijk te wijzigen. Het ministerie wenst voor de inzet van deze subsidie eigenaren van maatschappelijk vastgoed middels een internetconsultatie te betrekken bij het opnieuw vormgeven van de regeling en de toelichting daarop. Naast informeren is het doel van deze internetconsultatie dan ook om burgers, bedrijven en organisaties input te laten leveren op de voorgestelde wijziging van de regeling zodat de regeling zo goed mogelijk aansluit op behoeften van eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Meedenken over de voorgestelde regeling is hier mogelijk van 11 april tot en met 9 mei 2023.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief