Aansprakelijkheid voor...


Artikel uit Gemeentestem

Jack van Beers gaat in zijn artikel ‘Aansprakelijkheid voor integriteitsonderzoeken: enkele lessen uit een Schiedams onderzoek’ in op de gerechtelijke procedures waarmee de bij het integriteitsonderzoek…

30-07-2019

NVWA niet aansprakelijk...


NVWA niet aansprakelijk voor fipronilcrisis

Weet u nog dat u twee jaar geleden voor de schappen in de supermarkt stond en dacht: waar zijn al die eieren toch gebleven?

Eind juli 2017 waarschuwde de NVWA om eieren met bepaalde…

11-07-2019

Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een inschrijver. Aan de hand van een aantal casus is gediscussieerd en…

25-04-2019

Conclusie staatsraad...


De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in Amsterdam.

Een inwoner van Amsterdam moest van de…

22-03-2019

Schadevergoeding...


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant niet aansprakelijk is voor de door een nertsenhouder geclaimde schade…

08-02-2019

Emissiegegevens RWE


Emissiegegevens RWE-centrales: klakkeloos openbaar gemaakt

De langlopende zaak over de emissiegegevens van de Eemshaven-centrales krijgt weer een staartje. Bij uitspraak van 9 januari 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak…

10-01-2019

Bescherming Nederlandse natuur


Europese Hof van Justitie wil betere bescherming van Nederlandse natuur

Het Europese Hof kan blijkens de uitspraak van woensdag 7 november 2018 leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met…

09-11-2018

Verplichte inzet werklozen


Verplichte inzet werklozen bij de uitvoering van een overheidsopdracht

Kan de aanbestedende dienst van een inschrijver eisen dat hij voor de uitvoering van de opdracht een bepaald percentage werklozen inzet? Een zodanige eis leidt…

07-05-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar