25 april 2019

Informatiedeling

Transparantie in aanbestedingsprocedures Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de…