Algoritme een bedrijfsgeheim?


Transparantie? Jazeker, maar niet ten koste van de concurrentiepositie!

De algemene tendens in onze samenleving is dat we meer transparantie van ondernemingen verwachten en soms zelfs eisen. Vooral bedrijven die een grote invloed…

06-05-2019

IP strategie


IP strategie voor collaboratief innoveren

Merel Franke en Robbert Sjoerdsma geven uitleg over het thema “IP strategie voor collaboratief innoveren”.

Vroeger innoveerden ondernemingen vooral inhouse, bijvoorbeeld middels een…

29-04-2019

Heks’nkaas


BREAKING – Smaak kan niet auteursrechtelijk worden beschermd

Op 13 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geoordeeld dat de smaak van een voedingsmiddel niet auteursrechtelijk kan worden beschermd

14-11-2018

Botsende (grond)rechten


Botsende (grond)rechten: het intellectueel eigendomsrecht en het eigendomsrecht

Kan een partij een merkproduct zomaar importeren en doorverkopen? Hierdoor kan het merkproduct op een markt terechtkomen waar de merkhouder dat niet…

12-04-2018

Agile & waterval

Agile en IT-contracten: als water en vuur?

De agile projectmanagementmethode vindt zijn oorsprong in de IT-branche. De weg naar het einddoel bij IT-projecten bleek in de praktijk erg onzeker. Om hier wat aan te doen zijn…

11-10-2017

Procederen in IE-zaken

Nieuwe regelingen proceskosten in IE-zaken

Procederen in IE-zaken kent een aparte dynamiek. Niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de kosten. In IE-zaken geldt al tien jaar de wettelijke regel dat de partij die in het…

24-04-2017

Onderneming aansprakelijk...

Tegenwoordig bieden veel ondernemingen hun klanten gratis WiFi aan. Handig voor de klant én voor de onderneming. De offline en online winkelervaring vloeien steeds meer in elkaar over en gratis WiFi kan de omzet verhogen. Maar wat nu…

24-10-2016

De EU richtlijn voor...

Na twee jaar onderhandelen hebben de EU-lidstaten eind 2015 overeenstemming bereikt over de EU richtlijn voor Netwerk- en Informatieveiligheid (Network and Information Security Directive).

Deze richtlijn heeft tot doel het…

04-08-2016

Bekijk meer...

Spring naar toolbar