Nieuws

Welke bouwmaterialen mag je verwachten bij een “circulair bouwsysteem”?

Gepubliceerd op 26 apr. 2024

I Stock 1478718488

De opdrachtgever (en tegelijk koper) en de aannemer (en tegelijk verkoper) hebben een verschil van inzicht over een koop- en aannemingsovereenkomst. De aannemer stelt dat het werk is voltooid en dat de openstaande facturen door de opdrachtgever moeten worden betaald. De opdrachtgever stelt dat de aannemer tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst en dat zij daarom de openstaande facturen (nog) niet hoeft te betalen. De aannemer dient eerst al haar verplichtingen na te komen, aldus de opdrachtgever.

Eén van de punten waarover partijen het niet met elkaar eens zijn, is het antwoord op de vraag welke bouwmaterialen door de opdrachtgever mogen worden verwacht, wanneer partijen hebben afgesproken dat het bouwsysteem van een bedrijfsunit “circulair” en “milieuvriendelijk” wordt ontworpen en gebouwd. Kan een “circulair bouwsysteem” bijvoorbeeld van staal zijn gemaakt? De rechtbank Gelderland heeft recent hierover uitspraak gedaan. Wij behandelen in dit artikel enkele punten uit deze uitspraak.

Behoort een vooraf verstrekte verkoopbrochure bij de overeenkomst?

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de aannemer aan de opdrachtgever een brochure verstrekt met informatie over de locatie en het bouwsysteem. Hierin is onder meer opgenomen dat het bouwsysteem “circulair, energieneutraal, milieuvriendelijk en betaalbaar” wordt ontworpen en gebouwd. De opdrachtgever stelt dat de aannemer haar verplichten niet (correct) is nagekomen, omdat de aannemer staal heeft gebruikt in de constructie van de bedrijfsunit (in plaats van hout), wat volgens de opdrachtgever niet was toegestaan. Het gebruik van staal zou namelijk in strijd zijn met de brochure.

Om te bepalen of de aannemer haar verplichtingen niet (correct) is nagekomen, is eerst relevant of de brochure bij de overeenkomst behoort. Dit is inderdaad het geval, oordeelt de rechter. In de overeenkomst wordt namelijk meermaals expliciet naar de brochure verwezen, ook voor wat betreft de technische omschrijving. De bedrijfsunit moet dan ook voldoen aan de informatie die is vermeld in de brochure.

De aannemer wijst erop dat in de brochure een disclaimer is opgenomen dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dit maakt in dit geval echter niet uit: in de overeenkomst is gegarandeerd dat de verplichtingen uit de technische omschrijving worden nagekomen. Bij de definitie van de technische omschrijving wordt expliciet verwezen naar de brochure. De aannemer heeft dus gegarandeerd de werkzaamheden uit te voeren zoals is opgenomen in de brochure.

Wat mocht de opdrachtgever verwachten?

De opdrachtgever stelt dat de aannemer volgens de brochure geen staal mocht gebruiken. Zij stelt namelijk dat het gebruik van staal niet circulair en milieuvriendelijk is. De aannemer stelt daartegenover dat het gebruik van staal wel degelijk duurzaam en circulair kan zijn, omdat staal een lange levensduur heeft en kan worden hergebruikt.

Partijen verschillen van inzicht over de afgesproken verplichtingen, reden waarom de rechter de afspraken moet vaststellen door uitleg daarvan. Dit wil zeggen dat niet alleen naar de bewoording van de brochure en overeenkomst wordt gekeken, maar ook naar wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (arrest Haviltex).

Mag de aannemer staal gebruiken voor een “circulair bouwsysteem”?

In de brochure worden veel houten onderdelen benoemd. Echter, daaruit blijkt niet dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van hout. Wel blijkt daaruit dat de bedrijfsunit een goede en deugdelijke constructie dient te hebben. Deze afspraken laten de aannemer vrij daarvoor staal te gebruiken. De rechter volgt de opdrachtgever niet in de stelling dat circulaire en duurzame bouw het gebruik van staal uitsluit. De aannemer mocht - in lijn met de brochure - wel staal gebruiken.

Conclusie

Het gevolg hiervan is dat de opdrachtgever ten onrechte de facturen niet (volledig) heeft betaald en dat zij wordt veroordeeld deze alsnog te betalen, vermeerderd met rente en proceskosten. Deze uitspraak benadrukt dat het belangrijk is rekening te houden met de volgende situaties:

  • wanneer u als aannemer een brochure verstrekt voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, vermeldt dan duidelijk of de informatie in de brochure wel of niet bij de overeenkomst behoort; en
  • bij het bepalen van de materialen kan u als opdrachtgever ervoor kiezen de gewenste materialen specifiek voor te schrijven of dit juist over te laten aan de expertise van de aannemer. Deze keuze kan overigens van groot belang zijn voor het antwoord op de vraag voor wiens rekening de gevolgen van ondeugdelijke uitvoering van een werk komt.

Wij kijken graag met u mee naar uw bestaande of nieuwe overeenkomsten om de afspraken zo helder mogelijk op papier te zetten. Verder denken wij graag met u mee over de mogelijkheden wanneer een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk lijkt te zijn.

Heeft u vragen over koop- en aannemingsovereenkomsten? Neem dan contact op met onze vastgoedspecialist Mark van der Meijs of één van onze andere specialisten uit het Green Team.

Via deze link kunt u zich direct inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zo ontvangt u altijd eenvoudig onze updates.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief