10 januari 2020

Tax update

TAX UPDATE – Excessief lenen van dga’s bij eigen BV Directeur-grootaandeelhouders (hierna: dga’s) kunnen nu…