Jaarlijks zorgseminar (Verkadefabriek)

Holla nodigt u van harte uit voor ons jaarlijks zorgseminar. Het seminar vindt plaats op donderdag 2 februari 2023 in de Verkadefabriek. Ons sectorteam zorg praat u dan graag bij over recente ontwikkelingen die voor zorgaanbieders need-to-know zijn. Dit doen we in deelsessies, verdeeld over twee rondes, die u hieronder kan terugvinden met een korte toelichting. U kunt zich inschrijven voor twee deelsessies, één per ronde. Aansluitend praten we graag met u na tijdens onze netwerkborrel.

Dit seminar is bedoeld voor zorgaanbieders en andere organisaties die in de zorgsector actief zijn. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname is kosteloos.

Neemt u graag een collega mee? Of kent u iemand binnen of buiten uw (zorg)organisatie die ook interesse heeft in deelname? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen! Wij verzoeken u wel om uw genodigden in te (laten) schrijven voor dit seminar, zodat wij een goede inschatting van het aantal gasten kunnen maken. Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder. Bent u onverhoopt verhinderd? Dan stellen wij een afmelding op prijs via events@holla.nl.

Wanneer: donderdag 2 februari 2023
Locatie: de Verkadefabriek – Boschdijkstraat 45, Den Bosch.

Let op: wegens groot animo voor dit zorgseminar wijken wij uit naar een externe locatie, we heten u graag van harte welkom in de Verkadefabriek in Den Bosch (in plaats van bij ons op kantoor).

Programma

15:00 Ontvangst

15:30 Opening en welkom door Coen Verberne

15:45 Deelsessies ronde 1:

    • 1A: Actualiteiten governance in de zorg door Erik Luijendijk
    • 1B: Privacy en gegevensbescherming in de zorg door Femmie Schets en Jeffrey Groen

16:30 Pauze

16:45 Deelsessies ronde 2:

    • 2A: Zzp’ers in de zorg (Wet DBA) en arbeidsrechtelijke alternatieven door Boris Emmerig en Bert van den Boom
    • 2B: Samenwerking en concentratietoezicht NZa en ACM door Ferry Weelen en Erik Luijendijk

17:30 Netwerkborrel

Hieronder vindt u uitleg over de deelsessies, waarvoor u tijdens het aanmelden een keuze dient te maken.

Ronde 1: sessie 1A
Actualiteiten governance in de zorg

Erik Luijendijk  (advocaat zorg) zal ingaan op de actualiteiten rondom (good) governance in de zorg, aan de hand van actuele rechtspraak en aangekondigde wetgeving, zoals het wetsvoorstel invloed van zorgprofessionals en het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer belangenverstrengeling, medezeggenschap van cliënten en zorgprofessionals, en de governance van samenwerkingsverbanden.

Ronde 1: sessie 1B:
Privacy en gegevensbescherming in de zorg 

Femmie Schets (advocaat privacy) en Jeffrey Groen (advocaat zorg) praten u graag bij over het (veilig) omgaan met (gezondheids)gegevens van patiënten. Centraal staat de verwerking van gezondheidsgegevens in de zorgpraktijk, waarbij ook de inzet van zorgtechnologie en de uitwisseling van gegevens binnen (regionale) samenwerkingsverbanden aan bod zullen komen. Ook zal nieuw aangekondigde wetgeving, waaronder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), worden toegelicht.

Ronde 2: sessie 2A
Zzp’ers in de zorg (Wet DBA) en arbeidsrechtelijke alternatieven

Boris Emmerig (belastingadviseur) en Bert van den Boom (advocaat arbeidsrecht) bespreken graag met u de do’s & don’ts bij het inzetten van zzp’ers in de zorgsector vanuit fiscale optiek en staan ook stil bij alternatieven die het arbeidsrecht biedt. Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid en wanneer is een zzp’er in wezen een werknemer? Het personeelstekort in de zorg is groot, evenals het aantal zorgmedewerkers dat als zelfstandige wil werken. Maar recente ontwikkelingen in de politiek, zoals de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en de rechtspraak hebben significante impact op de zzp’ers en de Belastingdienst zal de handhaving verder opvoeren. Wat kunnen zorginstellingen doen en hoe dekken zij het beste hun risico’s af? En welke alternatieven zijn mogelijk binnen de kaders van het arbeidsrecht?

Ronde 2: sessie 2B
Samenwerking en concentratietoezicht NZa en ACM

Ferry Weelen (advocaat mededinging) en Erik Luijendijk (advocaat zorg) geven u een overzicht van het concentratietoezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij voorgenomen fusies, overnames en samenwerkingen in de zorg. Ook wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden tot samenwerking in de zorg bezien vanuit het kartelverbod. De vereisten die aan meldingen van voorgenomen concentraties worden gesteld, zullen aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Ook recent doorgevoerde wijzigingen in het concentratietoezicht zullen worden uitgelicht.


U kunt zich hieronder aanmelden.
Graag tot ziens op donderdag 2 februari, in de Verkadefabriek!

Bent u onverhoopt verhinderd? Dan stellen wij een afmelding op prijs via events@holla.nl.