Elektronisch ondertekenen


Mag een geneeskundige verklaring elektronisch ondertekend worden?

In eerste aanleg heeft het OM de rechtbank verzocht een machtiging te verlenen tot voortgezet verblijf van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de…

12-12-2019

Wzd en Wvggz


Wzd en Wvggz: de begrippen locatie en accommodatie nader geduid

Op 1 januari 2020 is het zo ver: dan treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen in…

14-11-2019

OM naar Hoge Raad


OM naar de Hoge Raad in euthanasiezaak

“Op 11 september 2019 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat een specialist ouderengeneeskunde, die verdacht werd van het onzorgvuldig uitvoeren van euthanasie bij een demente patiënte, diende…

26-09-2019

Beschermen financieel gebied?


Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Op 17 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of een ggz-instelling op grond van een geneeskundige behandelingsovereenkomst…

05-09-2019

Apotheker geschrapt uit...


Omkattende apotheker geschrapt uit BIG register

Op 14 augustus 2019 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (‘RTG’) een opvallende uitspraak gedaan. De uitspraak is opvallend omdat deze een klacht…

19-08-2019

Voorwaardelijke zorgfusie?


NZa: Naar aanleiding van zorgspecifieke fusietoets besluit tot goedkeuring van fusie onder voorwaarden

Op 9 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een concentratiebesluit, over de voorgenomen fusie van het Erasmus…

03-05-2019

Samenwerken in de Zorg


Mededingingsrecht bij samenwerken in de zorg

Het centrale thema van het congres betrof ‘Transparantie’. Daarom heeft in deze subsessie centraal gestaan de vraag in hoeverre u transparant dient te zijn bij het aangaan van een…

25-04-2019

Ken uw zorgwetten 12!


Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (de WGBO) wijzigt

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW, oftewel de WGBO regelt sinds 1995 de plichten van de hulpverlener en de patiënt uit hoofde van de door hen gesloten behandelingsovereenkomst….

25-04-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar