WHOA

WHOA

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Sinds 1 januari 2021 trad de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: de WHOA) in werking. Deze wet maakt het voor ondernemingen in financieel ‘zwaar weer’ mogelijk om hun schulden te herstructureren door middel van een onderhands akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders. Op deze wijze kan een eventueel faillissement worden voorkomen of een gecontroleerde stopzetting en afwikkeling van de onderneming worden bewerkstelligd.

Dankzij de WHOA kunnen ondernemingen die verwachten op korte termijn niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden. Indien onder de schuldeisers voldoende draagvlak bestaat voor het akkoord kan de betreffende onderneming vervolgens het akkoord ter goedkeuring voorleggen aan de rechtbank. Indien de rechterbank het akkoord homologeert (goedkeurt), wordt het akkoord bindend voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

Een groot voordeel van de wet is dat een eventueel akkoord ook opgelegd kan worden aan schuldeisers die tegenstemmen. Dit was vóór 1 januari 2021 niet mogelijk. Deze wet kan daarom voorkomen dat levensvatbare ondernemingen (onnodig) in een faillissementssituatie terechtkomen.

In korte artikelen lichten wij een aantal van de relevante aspecten van de WHOA toe:

  1. De WHOA-procedure;
  2. Betrokken partijen;
  3. Bijzondere bevoegdheden en voorzieningen;
  4. Het WHOA-akkoord;
  5. Klassenindeling en stemming;
  6. De homologatie en de gevolgen.

Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over de WHOA.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?