Zelfsturende auto


De zelfsturende auto is onderweg; maar wie zit er achter het stuur?

Niet de software die de Tesla Model X bestuurt, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto plaatsneemt, is de feitelijk bestuurder, zo oordeelde de…

28-03-2019

Merkbaarheid bij franchise


Franchise: welke concurrentiebeperkende afspraken vallen buiten het kartelverbod?

In principe zijn afspraken die de concurrentie op de markt beperken verboden, vanwege het kartelverbod. Een concurrentiebeperkende afspraak kan echter…

26-03-2019

De klachtplicht in het...


De klachtplicht is ook in het arbeidsrecht van toepassing

Wist u dat de klachtplicht ook in het arbeidsrecht geldt? Een schuldeiser kan zijn rechten op een vordering verliezen door het schenden van de klachtplicht. Dit staat los van…

25-03-2019

Faunabeheerplan


Faunabeheerplan: een appellabel besluit!

Grondeigenaren, beheerders en rentmeesters opgelet: u kunt sinds kort in rechte opkomen tegen een faunabeheerplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 20 maart…

25-03-2019

Conclusie staatsraad...


De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in Amsterdam.

Een inwoner van Amsterdam moest van de…

22-03-2019

Privacy: de kansen en...


5 adviezen die alle bedrijven ter harte zouden moeten nemen

Nieuwe technologie is een continue worsteling. Het gebruiksgemak en de afhankelijkheid leven op gespannen voet. Bedreiging van privacy en fraude liggen op de loer. Wat mag…

14-03-2019

Uitzonderingen...


Uitzonderingen op het kartelverbod bij franchise

In principe mogen franchisegevers- en nemers geen afspraken met elkaar maken die de concurrentie beperkt. Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen. Welke beperkingen in de…

14-03-2019

Gelijkwaardige voorziening 2


Meer duidelijkheid over de gelijkwaardige voorziening

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is opgenomen dat de transitievergoeding vervangen mag worden door een gelijkwaardige voorziening in de cao. In het artikel Gelijkwaardige…

12-03-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar