19 juni 2019

Personenvennootschappen

Voorontwerp wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen Demi van Zantvoort, Dewi Westenberg en Ayla van den Heuvel bespraken…