Nieuws

Werkweigering door een docent – grond voor ontslag?

Gepubliceerd op 24 mei 2022

I Stock 1157932923
Niet per definitie. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het zonder goede reden niet verschijnen op het werk tot (ernstig) verwijtbaar handelen van de werknemer leiden en kan op die grond de arbeidsovereenkomst ontbonden worden. Hiervan was sprake in een zaak die speelde tussen een docente en een onderwijsinstelling binnen het voortgezet openbaar onderwijs. De situatie was als volgt.

Feiten

De docente was in dienst sinds 2006. De laatste jaren functioneerde de docente onder de maat en dat leidde tot een demotie. Daarna volgde (opnieuw) een negatieve beoordeling en uiteindelijk volgde ook een ontslagbesluit. De docente is tegen dit besluit in beroep gegaan bij de rechtbank en dit leidde tot een vernietiging van het ontslagbesluit. De werkgever is op haar beurt tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.

WNRA

Dit alles vond plaats vóór de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Deze wet is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden en het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren daarmee gelijk is geworden aan die van werknemers in het bedrijfsleven.

De werkgever zet door

Aangezien er volgens de werkgever voldoende reden was om bij een onverhoopte negatieve beslissing van de Centrale Raad van Beroep alsnog tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen, heeft zij een voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Als gevolg van de inmiddels in werking getreden WNRA moest de werkgever namelijk de ontslagroute volgen zoals die geldt binnen het private arbeidsrecht. De werkgever kreeg echter ook bij de kantonrechter geen gelijk en het ontbindingsverzoek werd afgewezen, als gevolg waarvan de werkgever de docente weer moest toelaten tot de werkzaamheden.

De werkgever laat zich niet uit het veld slaan

Na enige tijd probeerde de werkgever het opnieuw en ditmaal wél met succes. In een procedure bij de kantonrechter heeft zij opnieuw verzocht de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden en ditmaal wegens ongeoorloofde afwezigheid van de docente op drie verschillende dagen in de periode september -november 2021. Hiermee had de docente volgens de werkgever haar kerntaak als docent herhaaldelijk verzaakt.

Uitspraak rechtbank

De kantonrechter ging zoals gezegd in dit verhaal wel mee en oordeelde dat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer in de zin van de wet. De kantonrechter was daarbij van oordeel dat de docente niet gerechtigd was om op deze dagen en tijden weg te blijven. De docente probeerde zich nog te verweren met de stelling dat de feitelijke dagen waarop zij moest werken niet in onderling overleg zouden zijn vastgesteld, maar de kantonrechter maakte met dit argument korte metten, nu daar volgens de kantonrechter geen onduidelijkheid over bestond. Op de drie genoemde dagen was er dus sprake van ongeoorloofde afwezigheid. Daarbij speelde ook een rol dat de werkgever de docente na de eerste dag van ongeoorloofde afwezigheid een waarschuwing had gegeven en dat de arbeidsverhouding al zeer gespannen was. Van de docente mocht verwacht worden dat zij alles op alles zou zetten om de werkhervatting goed te laten verlopen. Onder deze omstandigheden was de werknemer volgens de kantonrechter ernstig tekortgeschoten in haar verplichtingen als werknemer door zonder redelijke grond tot driemaal toe werk te weigeren. Als gevolg hiervan ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk, zonder toekenning van de transitievergoeding en zonder inachtneming van de opzegtermijn.

De aanhouder wint?

Dat zou je bij deze uitspraak kunnen stellen, al werkt dat natuurlijk niet altijd zo. Het blijft een weging van omstandigheden of een werkweigering leidt tot een ontslag. De opstelling van de werknemer maar ook of er vooraf is gewaarschuwd, spelen daarbij wel een grote rol. Heeft u vragen over ontslag binnen het Onderwijs, dan zijn wij daarmee u graag van dienst. U kunt daarvoor vragen naar Fons Smid of Joost Schunselaar.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief