Nieuws

Transitievergoeding berekenen

Gepubliceerd op 6 apr. 2022

Onze mensen

Clayton robbins ihq B c8 C7 Bc unsplash
Het berekenen van de transitievergoeding is vaste prik wanneer het gaat om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. In dit artikel leggen wij uit hoe de transitievergoeding wordt berekend. Daarnaast kunt u zelf gebruik maken van onze handige berekeningstool.

Looncomponenten

Voor de berekening van de transitievergoeding zijn meerdere looncomponenten van belang. Het gaat om:
 • Het basis bruto maandloon
 • De vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering
 • Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen (vaste looncomponenten)
 • Bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen (variabele looncomponenten)
De regels voor de berekening zijn te vinden in artikel 7:673 BW, het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur. Omdat de regels redelijk ingewikkeld zijn vormgegeven leggen wij deze hieronder stap voor stap uit.

Basis bruto maandloon

Het startpunt voor de berekening van de transitievergoeding is het basis bruto maandloon van de werknemer. Het basis bruto maandloon staat (vaak bovenaan) op de meest recente loonstrook. Er zijn doorgaans twee mogelijkheden:
 1. Vaste arbeidsomvang
  • het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand
 2. Wisselende arbeidsomvang (oproepcontract)
  • het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand over de afgelopen 12 maanden (of bij een korter dienstverband, over die periode)
Het vaakst zal van een vaste arbeidsomvang sprake zijn: situatie a). Voorbeeld: een werknemer verdient € 3.000,- bruto per maand. € 3.000,- is dan het startpunt.

+ vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering

Daarnaast wordt gekeken naar de vakantietoeslag en de vaste eindejaarsuitkering. Het gaat om de bedragen waar de werknemer binnen 12 maanden aanspraak op zou hebben als de arbeidsovereenkomst voortgezet zou worden. Dat bedrag wordt door 12 gedeeld en wordt toegevoegd aan het bruto maandloon. Voorbeeld: de werknemer die bruto € 3.000,- per maand verdient heeft recht op 8% vakantietoeslag en daarnaast op € 1.200,- vaste eindejaarsuitkering in december 2022. Dat is voor de berekening:
 • (€ 3.000,- x 8% x 12 / 12 =) € 240,- aan vakantietoeslag.
 • (€ 1.200,- / 12 =) € 100,- aan vaste eindejaarsuitkering.
In totaal hebben we nu: € 3.000,- + € 240,- + € 100,- = € 3.340,-.

+ overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Ook worden meegenomen de vaste looncomponenten: overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Het gaat om deze looncomponenten verschuldigd in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat bedrag wordt door 12 gedeeld. Voorbeeld: de werknemer heeft over de afgelopen 12 maanden in totaal voor € 2.400,- aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen verdiend. Dat is voor de berekening:
 • (€ 2.400,- / 12 =) € 200,- aan vaste looncomponenten.
In totaal hebben we nu: € 3.000,- + € 240,- + € 100,- + € 200,- = € 3.540,-

+ bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen

Als laatst worden toegevoegd de variabele looncomponenten: bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Het gaat om deze looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Let op: dit is dus niet een periode van 36 maanden voor de einddatum. Eindigt de arbeidsovereenkomst in oktober 2022, dan wordt gekeken naar de bonussen waar de werknemer recht op had in de jaren 2019, 2021 en 2021. Het moment van uitbetaling is niet doorslaggevend, het gaat om het kalenderjaar waarover de bonus verdiend is. Voorbeeld: de werknemer heeft in 2019 € 0,- aan variabele looncomponenten verdiend, in 2020 € 3.600,- aan bonus verdiend en over 2021 voor € 4.800,- een winstuitkering uitbetaald gekregen. Dat is in totaal: € 0,- + € 3.600,- + € 4.800,- = € 8.400,-. Dat is voor de berekening:
 • (€ 8.400,- / 36 =) € 233,33.
In totaal hebben we nu: € 3.000,- + € 240,- + € 100,- + € 200,- + 233,33 = € 3.773,33.

Wat is de formule voor de transitievergoeding?

We hebben nu het bruto maandloon waarmee we de transitievergoeding kunnen berekenen. In het voorbeeld: € 3.773,33. Maar hoe wordt de transitievergoeding berekend? De formule daarvoor is in principe eenvoudig:
 • 1/3 bruto maandloon per gewerkt dienstjaar; en
 • het resterende deel van het dienstverband naar rato.
De leeftijd van de werknemer is niet van belang. Het handmatig berekenen van de transitievergoeding is mogelijk, maar eenvoudiger is om de transitievergoeding te berekenen aan de hand van onze handige berekeningstool. Voorbeeld: de werknemer met het totale bruto maandsalaris van € 3.773,33 is op 01-04-2016 gestart met werken en het dienstverband eindigt op 01-10-2022. Dat is een periode van 6 jaar en 6 maanden. De formule daarvoor lijkt ingewikkeld: (6 x 1/3 x € 3.773,33) + (6 / 12 x 1/3 x € 3.773,33) = € 8.175,55.

Berekeningstool

In onze berekeningstool hoeft u alleen in te vullen:
 • Datum start dienstverband
 • Datum einde dienstverband
 • Bruto maandloon
Vervolgens draait uit de berekeningstool automatisch een overzicht met de details van de berekening én een PDF dat u aan uw werknemer of uw werkgever kunt sturen.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de berekening van de transitievergoeding, of wilt u dat wij de berekening van de transitievergoeding voor u maken? Neem dan contact op met Joris van Haalen of een van de andere collega’s van de Business Unit Arbeidsrecht

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief