De TOA

De TOA: kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers met (corona)schulden

Vanaf 1 juni 2021 is het mogelijk voor ondernemers om een TOA krediet (Time-out-arrangement) aan te vragen. In dit artikel leggen we kort uit waarvoor een dergelijk krediet gebruikt kan worden en aan welke voorwaarden je als onderneming moet voldoen om aanspraak te maken op het krediet.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) van kracht. Door deze wet kunnen ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren een procedure starten waarin zij hun schulden kunnen herstructureren en de gezonde bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten. Ondernemers hebben vaak niet zelf voldoende middelen om een crediteurenakkoord en de kosten die daarmee zijn gemoeid te dragen. De overheid schiet deze ondernemers te hulp door het verstrekken van herstructureringskredieten; zij maakt 200 miljoen euro vrij om deze kredieten mogelijk te maken.

TOA krediet – Wat is het precies?

De TOA moet voorkomen dat ondernemers met levensvatbare ondernemingen failliet gaan. Het TOA krediet is een lening voor MKB-bedrijven en biedt ondersteuning aan bedrijven die een WHOA-traject willen volgen om een faillissement te voorkomen. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOA krediet, is dat de onderneming de WHOA toe moet passen om tot goede afspraken met schuldeisers te komen. De onderneming moet bovendien in de kern gezond zijn. Het is mogelijk dat een deel van het TOA krediet als achtergestelde lening wordt verstrekt, zodat eenvoudiger aanvullend (groei)kapitaal aangetrokken kan worden.

Voorwaarden TOA krediet

Onder meer de navolgende voorwaarden zijn bij een TOA krediet van toepassing:

  • het bedrag van de TOA kan ten hoogste € 100.000,- bedragen;
  • de looptijd is 6 jaar en het krediet kan maximaal de eerste 12 maanden aflossingsvrij worden geleend;
  • de rente bedraagt 2,5% gedurende de looptijd van de lening;
  • het is mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen;
  • ten aanzien van het TOA krediet wordt een hoofdelijke aansprakelijkheid bedongen. Bij een besloten vennootschap zal dit een persoonlijke borgstelling zijn.

Hoe kan TOA krediet worden aangevraagd?

Om een beroep te doen op het TOA krediet, moeten er verschillende documenten aan Qredits worden verstrekt. Deze organisatie is door het Ministerie van Economische Zaken aangesteld om de kredieten te beoordelen en te verstrekken. Bij de aanvraag van het krediet, dient bijvoorbeeld een startverklaring WHOA en een herstructureringsplan overgelegd te worden. Vanaf 1 juni is het mogelijk om een aanvraag voor het TOA krediet in te dienen.

Verkeert uw onderneming door de coronacrisis in financiële moeilijkheden en bent u benieuwd of een WHOA akkoord en een TOA krediet in uw geval tot de mogelijkheden behoort? Neemt u dan gerust contact op. We denken graag mee over de mogelijkheden.