Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Creativiteit en innovatie vormen de bron van technische en commerciële vooruitgang. Ze kunnen doorslaggevend zijn voor het succes van uw onderneming. Succes lijkt echter vaak vele vaders te hebben. Daarom is het essentieel om het intellectuele eigendom van uw onderneming of instelling goed te beschermen.

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere het merkenrecht, het auteursrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. En wij zijn zeer ervaren in de adviespraktijk en in de specifieke procespraktijk van het intellectuele eigendom. In de IE-praktijk is het met grote regelmaat noodzakelijk om vanwege de spoedeisende situatie te procederen via een kort geding. Wij zetten alles op alles om te beschermen wat van u is, nationaal en internationaal.

Recht op ICT?

Ons IE-team is ook bij uitstek deskundig op het gebied van ICT-recht en nieuwe media. Wij kunnen bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of onderhoudscontracten voor u opstellen of beoordelen. We begeleiden complexe ICT-trajecten en geven u de juridische input die nodig is. En in geschilsituaties zoeken wij met u naar de beste oplossing en zo nodig dwingen we die af bij de rechter of de arbiter.

Is uw organisatie privacy proof?

Als ondernemer, instelling of overheid krijgt u meer en meer te maken met regelgeving op het gebied van privacy. Welke gegevens mag u opslaan en verwerken? Mag u deze gegevens uitwisselen met derden? Mag u e-mailberichten van uw werknemers inzien of hun internetgebruik monitoren? En hoe zit het met de beveiliging van alle gegevens in uw CRM-systeem dat elders wordt gehost? En hoe lang mag of moet u gegevens eigenlijk bewaren? Deze en andere vragen raken alle afdelingen van uw organisatie. Wij maken de antwoorden inzichtelijk voor u en zorgen dat uw organisatie compliant is.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Europese privacywetgeving, van kracht.
Wat kunt u als organisatie alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving? In onze artikelen leest u hier meer over:

AVG / GDPR voor werkgevers

FG (functionaris gegevensbescherming) verplicht?

Verwerking patiëntgegevens

Big data

Heeft u vragen over de AVG/GDPR? Kim de Bonth helpt u graag verder!

Datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen om het zogenaamde ‘datalekken’ te melden.

Deze meldplicht geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven en houdt in dat veel datalekken gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en eventueel ook aan betrokkenen. Op overtreding van deze meldplicht, alsmede op overtreding van andere verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, staan inmiddels zeer forse boetes.

 

 

Voor de advocaten van Holla die u beschermen kijkt u verder op deze pagina.

Whitepaper Datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen voor de overheid en voor het bedrijfsleven om het zogenaamde \'datalekken\' te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokkenen. Deze whitepaper Datalekken is bedoeld om u meer achtergrondinformatie te geven over de nieuwe wet.

  • Download de whitepaper

    Vul hieronder uw gegevens in en ontvang gratis de Whitepaper over Datalekken!

Advocaten in Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Kim de Bonth

Julia van Leeuwen

Robbert Sjoerdsma

Daan Breuking

Marloes Sluis, juridisch medewerker

Anne Coenders

Publicaties >

Neem direct contact op