Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

Creativiteit & innovatie vormen de bron van technische en commerciële vooruitgang. Ze kunnen doorslaggevend zijn voor het succes van uw onderneming. Succes lijkt echter vaak vele vaders te hebben. Daarom is het essentieel om het intellectuele eigendom van uw onderneming of instelling goed te beschermen.

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere het merkenrecht, het auteursrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. Tevens zijn wij zeer ervaren in de adviespraktijk en in de specifieke procespraktijk van het intellectuele eigendom. In de I.E.-praktijk is het met grote regelmaat noodzakelijk om vanwege de spoedeisende situatie te procederen via een kort geding. Daarbij zetten wij alles op alles om te beschermen wat van u is, nationaal en internationaal.

Recht op ICT?

Ons IE-team is ook bij uitstek deskundig op het gebied van ICT-recht en nieuwe media. Zo kunnen wij bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of onderhoudscontracten voor u opstellen of beoordelen. We begeleiden complexe ICT-trajecten en geven u de juridische input die nodig is. En in geschilsituaties zoeken wij met u naar de beste oplossing en zo nodig dwingen we die af bij de rechter of de arbiter.

Is uw organisatie privacy proof?

Als ondernemer, instelling of overheid krijgt u meer en meer te maken met regelgeving op het gebied van privacy. Welke gegevens mag u opslaan en verwerken? En mag u deze gegevens uitwisselen met derden? Tevens is het de vraag of u de e-mailberichten van uw werknemers mag inzien of hun internetgebruik monitoren? En hoe zit het met de beveiliging van alle gegevens in uw CRM-systeem dat elders wordt gehost? En hoe lang mag of moet u gegevens eigenlijk bewaren? Deze en andere vragen raken alle afdelingen van uw organisatie. Wij maken de antwoorden inzichtelijk voor u en zorgen dat uw organisatie compliant is. Hiervoor hebben wij ook een speciale privacyscan ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over deze privacyscan.

Wat is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) precies?

De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Europese privacywetgeving, van kracht gegaan. Vanaf deze datum bent u verplicht om persoonsgegevens te verwerken via de nieuwe regels. Zo moet uw website bijvoorbeeld AVG-proof zijn. Tevens gelden er strenge regels m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens op het gebied van HR.

Onderzoek websites advocatuur. Website Holla komt als één van de weinige positief naar voren.

Mid 2018 is er door een onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de websites van de Top 50 grootste advocatenkantoren. De website van Holla Advocaten is, in tegenstelling tot bijna alle andere sites, AVG-proof bevonden. Meer hierover leest in in het artikel van Advocatie.

Bent u al klaar voor deze nieuwe privacywetgeving? Is uw website bijvoorbeeld al volledig AVG-proof? Onze privacy experts Kim de Bonth en Femmie Schets delen graag hun kennis met u!

In onze artikelen leest u hier meer over de AVG/GDPR:

Datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen om het zogenaamde ‘datalekken’ te melden.

Deze meldplicht geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven en houdt in dat veel datalekken gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en eventueel ook aan betrokkenen. Op overtreding van deze meldplicht, alsmede op overtreding van andere verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, staan inmiddels zeer forse boetes.

Wilt u weten hoe klanten denken over het team?

Lees hier de testimonial van Van Lanschot Bankiers en de testimonial van GAC 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?