Advocaat

Jan van Heijningen

Jan is in 1984 in dienst getreden van Holla en sinds 1991 als partner aan ons kantoor verbonden. Jan is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, contracten met de overheid over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, overheidsaansprakelijkheid – waaronder bestuursschadevergoeding – en de Wet open overheid. Hij adviseert voornamelijk overheden en bedrijven over kwesties op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Jan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.


Jan heeft veel affiniteit en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken. Jan heeft een speciale binding met `s-Hertogenbosch. Hij was lid van de gemeenteraad en heeft in die hoedanigheid de functies van presidiumvoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vervuld. Daarnaast is hij ook maatschappelijk betrokken. Jan is onder andere secretaris van het bestuur van Erfgoed Brabant, lid van de raad van commissarissen van de Monumentenwacht en lid van de raad van toezicht van het Zuidelijk Toneel.


Jan is een inspirerende sparringpartner, die zijn juridische kennis combineert met zijn grote bestuurlijke ervaring.

Jan van Heijningen

Nevenactiviteiten

  • Commissie Bezwaar- , Beroepschriften en Klachten van de gemeente Geldrop – Mierlo / Plaatsvervangend voorzitter
  • Klachtencommissie welzijnsorganisatie Farent / Voorzitter
  • Rechtbank Gelderland / Rechter Plaatsvervanger
  • Raad van toezicht van de stichting Het Zuidelijk Toneel / Plaatsvervangend voorzitter
  • Raad van toezicht van de stichting Erfgoed Brabant / Secretaris
  • Raad van Commissarissen van de stichting Monumentenwacht Brabant / Lid

Opleiding

  • 2009, Grotius Opleidingen / Aanbestedingsrecht en Europees Recht
  • 1979 - 1984, Universiteit Tilburg / Publiek Privaatrecht

Jan heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Aanbestedingsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.