Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Verplichte inzet werklozen


Verplichte inzet werklozen bij de uitvoering van een overheidsopdracht

Kan de aanbestedende dienst van een inschrijver eisen dat hij voor de uitvoering van de opdracht een bepaald percentage werklozen inzet? Een zodanige eis leidt veelal tot kritiek van ondernemers. Vragen die zoal rijzen zijn: waar haal ik de middelen vandaan, welke risico’s loop ik en betekent dit dat “reguliere” werknemers worden verdrongen?

In beginsel toegestaan
Tenzij de opdracht zich hier naar zijn aard niet voor leent, is het in beginsel toegestaan om te eisen dat bij de uitvoering van een overheidsopdracht een percentage werklozen moet worden ingezet. Wel is van belang dat de eis niet zodanig wordt geformuleerd dat in strijd wordt gehandeld met het non-discriminatiebeginsel en/of het proportionaliteitsbeginsel.

Non-discriminatie en proportionaliteit
In het klassieke arrest “Beentjes” uit 1988 van het Hof van Justitie werd door de aanbestedende dienst geëist dat gebruik werd gemaakt van bij het GBA ingeschreven werklozen. Dit betekende dat alleen in Nederland ingeschreven werklozen konden worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht. Hiermee werden buitenlandse inschrijvers teveel buitenspel gezet. Een werkloosheidseis die teveel inschrijvers buitenspel zet, is dus niet…

Advocaten in Publieke sector

Renaldo Willems

Jan van Heijningen

Kim de Bonth

Jack van Beers

Robert Gebel

Expertises in Publieke sector

Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Aanbestedingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Europees recht

Overheid

Spring naar toolbar