Nieuws

Voorwaardelijk inschrijven niet toegestaan, herstel niet mogelijk

Gepubliceerd op 9 aug. 2022

Mike tinnion 3ym6i13 Y9 LU unsplash
Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan en leiden tot een ongeldige inschrijving, die terzijde moeten worden gelegd. Hierover heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag recentelijk nog een instructieve uitspraak gedaan.[1] De casus was, kort samengevat, de volgende. Inschrijver Nedlin schreef in op twee percelen en voegde aan het prijzenblad de volgende tekst toe:
“Nedlin Healthcare kan deze aanbieding enkel gestand doen wanneer beide percelen gezamenlijk aan Nedlin gegund worden”
Nadat de aanbestedende dienst Nedlin had voorgehouden, dat sprake was van een voorwaardelijke inschrijving, nuanceerde Nedlin deze voorwaarde. Nedlin stelde dat het de bedoeling was slechts op perceel 1 in te schrijven als ook perceel 2 aan haar zou worden gegund. Volgens Nedlin gold niet de voorwaarde dat bij gunning van perceel 2 ook perceel 1 aan haar moest worden gegund. Perceel 2 was op zichzelf groot genoeg om kostendekkend te kunnen uitvoeren. Daarvoor was perceel 1 niet nodig. Nedlin legde zich bij de ongeldigverklaring van de inschrijving voor perceel 1 neer en erkende dat sprake was van een ongeldige inschrijving. De inschrijving voor perceel 2 was niet voorwaardelijk, althans was niet zo bedoeld. Zij diende zo nodig in de gelegenheid te worden gesteld de inschrijving te wijzigen (te herstellen). De voorzieningenrechter passeerde dit verweer. Op de eerste plaats overwoog de voorzieningenrechter dat Nedlin de voorwaarde zodanig had geformuleerd als betrekking hebbende op beide percelen en ook vermeld in een document dat Nedlin had ingediend bij perceel 2. Op de tweede plaats zou de nadere toelichting van Nedlin, inhoudende dat voor perceel 2 geen voorwaardelijke inschrijving was gedaan, een wijziging van haar inschrijving opleveren waaraan het gelijkheidsbeginsel in de weg staat. De ongeldigverklaring bleef aldus in stand. De les is dat de inschrijver zijn inschrijvingen goed moet controleren op eventuele daaraan gestelde voorwaarden waardoor deze als een voorwaardelijke inschrijving kwalificeert. Indien achteraf blijkt, dat deze inschrijving anders bedoeld was, is herstel niet meer mogelijk. [1] ECLI:NL:RBDHA:2022:6943

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief