Nieuws

Maatman voor uitleg van een eis

Gepubliceerd op 15 aug. 2022

I Stock 1127146746
Dat uitleg van een door een aanbestedende dienst gestelde eis voor inschrijvers niet altijd is: wat staat er, bewijst ook de uitspraak van 6 juli 2022 van de voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam.[1] De casus was de volgende. Het UWV besteedde een opdracht voor vaste en mobiele telefonie aan. Eis 05 luidde: ‘De inschrijver beschikt over een eigen mobiel core- en radionetwerk in Nederland, voor openbare mobiele spraak- en datadiensten.’ Op een vraag over deze eis die zou leiden tot uitsluiting van een aantal organisaties en het verzoek de eis te laten vallen antwoordde UWV: ‘Aanbesteder meent (…) dat wordt uitgevraagd het beste geleverd kan worden door partijen met een eigen core- en radionetwerk. Aanbesteder wenst deze eis te handhaven.’ UWV liet inschrijvers weten dat zij voornemens was de opdracht te gunnen aan BT met als onderaannemer Vodafone. Een andere inschrijver T-Mobile was het daarmee niet eens en stelde dat geen rechtsgeldig voornemen tot gunning was genomen. BT voldeed niet aan de eis aangezien BT niet beschikte over een eigen netwerk. BT deed een beroep op het netwerk van haar onderaannemer Vodafone. De vraag was wat de betekenis van het woord ‘eigen’ was. De voorzieningenrechter overwoog dat bij uitleg moet worden uitgegaan van de zogenaamde CAO norm, kort gezegd: wat staat er. De voorzieningenrechter overwoog dat de uitleg van T-Mobile op het eerste gezicht correct leek. Namelijk BT heeft geen eigen netwerk. Echter bij uitleg is de ‘maatman’ niet een leek, maar een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver en hoe deze de eis heeft moeten begrijpen. Uit vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie volgt dat een inschrijver die niet voldoet aan de gestelde eisen, zich kan beroepen op de bekwaamheid van derden, in casu de onderaannemer. Dit is ook vastgelegd in artikel 2.94 Aanbestedingswet. De les is dat de maatman bij uitleg een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver is, waarvan meer kennis mag worden verondersteld, dan van een leek. [1] ECLI:NL:RBAMS:2022:3938

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief