Expertises

Aanbestedingsrecht

Wij adviseren en procederen zowel voor aanbestedende diensten, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, als voor ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding. Hierbij hebben onze specialisten veel ervaring met aanbestedingen in verschillende sectoren. 

Aanbestedingsrecht Bouw en huurrrecht

Ons team van aanbestedingsadvocaten staat u bij in het gehele traject van een aanbesteding. Als full-servicekantoor kunnen wij snel schakelen en de hulp inroepen van onze specialisten in andere praktijkgroepen, of een multidisciplinair team samenstellen. Zo werken onze aanbestedingsadvocaten onder andere veel samen met specialisten binnen arbeidsrecht, zorg, IE, ICT & privacy en de leden van ons greenteam.

Wij adviseren en verlenen bijstand over de volgende onderwerpen:

 • (Risico)analyse voorafgaand aan de inschrijving (algemene voorwaarden, boeteclausules, IE-claims, aansprakelijkheid, etc.);
 • Formuleren, toepassen en uitleggen van aanbestedingsvoorwaarden (geschiktheidseisen, gunningscriteria);
 • Het correct en volledig indienen van een inschrijving (o.a. het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, referentieverklaringen en documenten betrekking hebbende op combinatievorming, beroep op een derde en/of onderaanneming);
 • Formuleren van vragen ten behoeve van de nota’s van inlichtingen;
 • Het voeren van een kort geding of het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts over de aanbestedingsvoorwaarden;
 • Het voeren van een kort geding naar aanleiding van de voorlopige gunningsbeslissing of de selectiebeslissing.
 • Inkopen in het sociaal domein
 • Inkoop van tijdelijk personeel
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Gas
 • Warmte(pompen)
 • ICT, hard- en software
 • Meubilair
 • Multifunctionals en printers
 • Schoonmaak en aanverwante dienstverlening
 • (openbaar) vervoer.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Volg ons blog aanbestedingsrecht.

JACK VAN BEERS LR

Heeft u een vraag?

Jack van Beers

 • Overheid
 • Aanbestedingsrecht
+31 (0) 88 44 02 355 j.vanbeers@holla.nl