Aanbestedingsrecht

Heeft u te maken met de aanbesteding van een opdracht? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een overheidsinstantie bent en er een tunnel dient te worden aangelegd. Of als u een van de mogelijke opdrachtnemers bent voor de levering van een nieuw softwaresysteem voor de overheid.

De wijze van aanbesteding is aan veel regels gebonden en krijgt veel media-aandacht. Onze aanbestedingsspecialisten kunnen u in alle fasen van een aanbestedingstraject uitstekend adviseren en bijstaan.

Een aanbesteding roept vaak ook vragen op, zoals:

  • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?
  • Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht?
  • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het in de markt zetten van de opdracht?
  • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet, en welke termijnen gelden er?

Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel de aanbestedende diensten (zoals overheidsinstanties) als bij inschrijvers vragen rijzen als:

  • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
  • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
  • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld?
  • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers?

Onze specialisten Aanbestedingsrecht begeleiden u graag bij het beantwoorden van deze vragen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Volg onze blog Aanbestedingen.