Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Het team aanbestedingsadvocaten van Holla legal & tax adviseert en procedeert voor zowel aanbestedende diensten, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, als voor ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding. Onze specialisten rondom aanbestedingsrecht hebben veel ervaring met aanbestedingen in verschillende sectoren. Voorbeelden hiervan zijn inkopen in het sociaal domein, inkoop van tijdelijk personeel, afvalinzameling en -verwerking. Maar ook gas, warmte(pompen), ICT, hard- en software, meubilair, multifunctionals en printers, schoonmaak en aanverwante dienstverlening en (openbaar) vervoer.

Het team van aanbestedingsadvocaten staat cliënten bij in het gehele traject van een aanbesteding. U kunt bij hen terecht voor advies op het vlak van onder andere:

  • (Risico)analyse voorafgaand aan de inschrijving (algemene voorwaarden, boeteclausules, IE-claims, aansprakelijkheid, etc.)
  • Formuleren, toepassen en uitleggen van aanbestedingsvoorwaarden (geschiktheidseisen, gunningscriteria)
  • Het correct en volledig indienen van een inschrijving (o.a. het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, referentieverklaringen en documenten betrekking hebbende op combinatievorming, beroep op een derde en/of onderaanneming)
  • Formuleren van vragen ten behoeve van de nota’s van inlichtingen
  • Het voeren van een kort geding of het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts over de aanbestedingsvoorwaarden
  • Het voeren van een kort geding naar aanleiding van de voorlopige gunningsbeslissing of de selectiebeslissing

Een full-servicekantoor met brede kennis

Omdat wij een full-servicekantoor zijn kunnen wij indien dit nodig is snel schakelen en de hulp inroepen van onze specialisten in andere praktijkgroepen, of een multidisciplinair team samenstellen. Zo werken onze aanbestedingsadvocaten, afhankelijk van het type aanbesteding en de concrete vraagstukken die voorliggen, bijvoorbeeld veel samen met specialisten binnen arbeidsrecht, zorg, IE, ICT & privacy en de leden van het transitieteam.

Op de hoogte blijven?

Volg ons blog aanbestedingsrecht.