Aanbestedingsrecht

Heeft u te maken met de aanbesteding van een opdracht? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een overheidsinstantie bent en er een tunnel dient te worden aangelegd.
Of als u een van de mogelijke opdrachtnemers bent voor de levering van een nieuw softwaresysteem voor de overheid.

De wijze van aanbesteding is aan veel regels gebonden en krijgt veel media-aandacht. Onze aanbestedingsspecialisten kunnen u in alle fasen van een aanbestedingstraject uitstekend adviseren en bijstaan.

Een aanbesteding roept vaak ook vragen op, zoals:

  • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?
  • Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht?
  • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het in de markt zetten van de opdracht?
  • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet, en welke termijnen gelden er?

Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel de aanbestedende diensten (zoals overheidsinstanties) als bij inschrijvers vragen rijzen als:

  • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
  • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
  • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld?
  • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers?

Onze specialisten Aanbestedingsrecht begeleiden u graag bij het beantwoorden van deze vragen.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Volg onze blog Aanbestedingen.

 

Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een…

Advocaten in Aanbestedingsrecht

Jan van Heijningen

Jack van Beers

Harald Wiersema

Spring naar toolbar