Jan van Heijningen

Meer over Jan van Heijningen

Jan is een geboren en getogen Bosschenaar. In 1984 is hij in dienst getreden van Holla en sinds 1991 als partner aan ons kantoor verbonden. Jan is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, contracten met de overheid over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, overheidsaansprakelijkheid – waaronder bestuursschadevergoeding – en de Wet openbaarheid van bestuur. Hij adviseert voornamelijk overheden en bedrijven over kwesties op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Jan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Jan heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft veel affiniteit en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken. Jan heeft een speciale binding met `s-Hertogenbosch. Hij was lid van de gemeenteraad en heeft in die hoedanigheid de functies van presidiumvoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vervuld. Daarnaast is hij ook maatschappelijk betrokken. Jan is onder andere secretaris van het bestuur van Erfgoed Brabant, lid van de raad van commissarissen van de Monumentenwacht en lid van de raad van toezicht van het Zuidelijk Toneel.

Jan is een inspirerende sparring partner, die zijn juridische kennis combineert met zijn grote bestuurlijke ervaring.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in…

`

Jan van Heijningen persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Aanvullingswet grondeigendom


Onteigening in de Omgevingswet: adviezen Raad van State deels in de wind geslagen

Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet…

Nieuwsberichten

Schadevergoeding nertsenhouderij


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de…

Bescherming Nederlandse natuur


Europese Hof van Justitie wil betere bescherming van Nederlandse natuur

Het Europese Hof kan blijkens de uitspraak van woensdag 7 november 2018…

Aanbestedingsappèl


Jeugdzorginstelling in aanbestedingsappel in het gelijk gesteld

Grote zorgaanbieders, waaronder begrepen jeugdhulpverleners, nemen deel aan…

Publicaties

De weg naar niet-ontvankelijkheid

Op 26 augustus jl. heeft de Rechtbank Oost-Brabant (burgerlijke rechter) uitspraak gedaan in een tegen de Provincie Noord-Brabant aangespannen…

Verkeersbesluit

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In…

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een werkwijze waarbij wordt beoogd een expert als opdrachtnemer te selecteren en in het selectieproces optimaal…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Partner
2007 - heden

Van Leeuwen Van der Eerden

Partner
1992 - 2007

Van der Eerden & Van der Flier

Advocaat-medewerker
1987 - 1992

Van der Eerden & Van der Flier

Advocaat-stagiaire
1984 - 1987

Opleidingen

Grotius Opleidingen

Aanbestedingsrecht en Europees recht
2009

Universiteit Tilburg

Publiek privaatrecht
1979 - 1984

Nevenactiviteiten

Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht 

Lid

Rotary 's-Hertogenbosch West

Lid

Orde van den Prince afdeling De Meijerij

Voorzitter

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani O.S.M.T.H.

Grootkanselier

Spring naar toolbar