Jan van Heijningen

Meer over Jan van Heijningen

Jan is een geboren en getogen Bosschenaar. In 1984 is hij in dienst getreden van Holla en sinds 1991 als partner aan ons kantoor verbonden. Jan is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, contracten met de overheid over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, overheidsaansprakelijkheid – waaronder bestuursschadevergoeding – en de Wet openbaarheid van bestuur. Hij adviseert voornamelijk overheden en bedrijven over kwesties op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Jan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Jan heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft veel affiniteit en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken. Jan heeft een speciale binding met `s-Hertogenbosch. Hij was lid van de gemeenteraad en heeft in die hoedanigheid de functies van presidiumvoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vervuld. Daarnaast is hij ook maatschappelijk betrokken. Jan is onder andere secretaris van het bestuur van Erfgoed Brabant, lid van de raad van commissarissen van de Monumentenwacht en lid van de raad van toezicht van het Zuidelijk Toneel.

Jan is een inspirerende sparring partner, die zijn juridische kennis combineert met zijn grote bestuurlijke ervaring.

Q&A overheid en corona


Q&A over aanbestedingen, compensatie en corona

Aanbesteding: kunnen lopende overeenkomsten worden gewijzigd zonder nieuwe aanbestedingsprocedure?

Het beschikbaar stellen…

`

Jan van Heijningen persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een…

Nieuwsberichten

Q&A overheid en corona


Q&A over aanbestedingen, compensatie en corona

Aanbesteding: kunnen lopende overeenkomsten worden gewijzigd zonder nieuwe…

Coronavirus en staatssteunregels


Coronavirus en staatssteunregels schudden elkaar de hand, toch?

Voor veel bedrijven hakt het coronavirus er financieel flink in. Nadat eerder…

Ingediende inschrijvingen aanvullen?


Aanvullen inschrijving na indiening

De jurisprudentie die ziet op de mogelijkheid om ingediende inschrijvingen aan te vullen is bijzonder…

Publicaties

De weg naar niet-ontvankelijkheid

Op 26 augustus jl. heeft de Rechtbank Oost-Brabant (burgerlijke rechter) uitspraak gedaan in een tegen de Provincie Noord-Brabant aangespannen…

Disproportionele referentie-eisen

Architecten worden er veelvuldig mee geconfronteerd bij EU-aanbestedingen: disproportionele referentie-eisen. Onlangs publiceerde de Commissie van…

Past performance en uitsluiting in aanbestedingsprocedures

Het Nederlandse aanbestedingsrecht wordt in niet geringe mate beïnvloed door het Europese recht. Europese aanbestedingsrichtlijnen brengen een…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Partner
2007 - heden

Van Leeuwen Van der Eerden

Partner
1992 - 2007

Van der Eerden & Van der Flier

Advocaat-medewerker
1987 - 1992

Van der Eerden & Van der Flier

Advocaat-stagiaire
1984 - 1987

Opleidingen

Grotius Opleidingen

Aanbestedingsrecht en Europees recht
2009

Universiteit Tilburg

Publiek privaatrecht
1979 - 1984

Nevenactiviteiten

Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Lid

Rotary 's-Hertogenbosch West

Lid

Orde van den Prince afdeling De Meijerij

Voorzitter

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani O.S.M.T.H.

Grootkanselier

Spring naar toolbar