Het Klokhuis besteedt...

Het populaire kinderprogramma Het Klokhuis besteedt in 2017 aandacht aan scheiden en de gevolgen daarvan voor kinderen. “De meeste televisieprogramma’s over scheiden zijn gericht op volwassenen in plaats van kinderen. Het Klokhuis wil…

22-12-2016

Toch geen wijzigingen...

Eerder berichtten wij u (http://bit.ly/2hSxq26) over het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de directeur-grootaandeelhouder. Op 20 december 2016 zou de…

21-12-2016

Off Ice Pret

Januari 1987. Het is avond. Ik ben met de fiets op weg naar het Graafse Raamdal, een natuur- en recreatiegebied ten zuiden van het Noord-Brabantse kerkdorpje Escharen. Het is mistig en koud, maar de koptelefoon van mijn walkman doet…

15-12-2016

De faillietverklaring en...

Wat betekent de faillietverklaring van een contractspartij voor de verplichtingen uit hoofde van een wederkerige overeenkomst? Een faillissement laat overeenkomsten waarbij de gefailleerde partij is in beginsel onverlet. Uit artikel 37…

14-12-2016

Nog een rondje voor de...

Het gebiedsverbod voor de bierfiets in het centrum van Amsterdam gaat voorlopig nog niet in. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat het besluit van de burgemeester onvoldoende draagkrachtig is…

12-12-2016

Autoriteit Consument &...

Duurzaamheid is een begrip dat ondernemers steeds vaker centraal stellen in hun productieproces. Ook voor consumenten kan duurzaamheid van een product een overweging zijn om het product aan te schaffen. Ondernemers kunnen, om duurzamer…

09-12-2016

De Wet Normering...

In ons nieuwsartikel ‘WNT 3: Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT’ heeft u kunnen lezen dat WNT 3 naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf dat moment vallen ook alle niet-topfunctionarissen onder de maximale…

02-12-2016

Duidelijkheid in...

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704) een aantal vragen beantwoord ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten. Het betreft een onderwerp dat de gemoederen in incassoland al langere tijd…

29-11-2016

Bekijk meer...

Spring naar toolbar