Nieuws

Tax Alert | De vernieuwing van de earningsstrippingmaatregel

Gepubliceerd op 2 dec. 2021

Onze mensen

Jeshoots com h N3t9 Wj b Ns unsplash
Vanaf 2022 wordt de generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, de zogenoemde earningsstrippingmaatregel, aangepast. De aanpassing kan leiden tot een lastenverzwaring doordat een lagere rentelast op de winst in aftrek kan worden gebracht.

Inleiding

Rentelasten zijn in beginsel aftrekbaar. Daarnaast bestaan er tariefverschillen tussen landen. Deze aspecten kunnen leiden tot ongewenste fiscale structurering binnen een concern. Internationale concerns kunnen op het verschil in tarief inspelen door  binnen het concern een lening aan te gaan en rente te laten betalen door de onderneming in een jurisdictie met een hoog belastingtarief, terwijl de ontvangen rente toekomt aan een onderneming in een jurisdictie met een laag belastingtarief. Winst wordt als het ware verschoven. De earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting beoogt dit te voorkomen. De maatregel zorgt ervoor dat de aftrekbare rente wordt beperkt. Een bijkomend doel is dat het voordeel vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen te gebruiken wordt verminderd. Per 1 januari 2022 wordt de earningsstrippingmaatregel aangescherpt.

Aanpassing van de earningsstrippingmaatregel

De vennootschapsbelasting kent sinds 2019 een generieke renteaftrekbeperking. Op basis van deze maatregel wordt vastgesteld tot welk bedrag verschuldigde rente aftrekbaar is. De earningsstrippingmaatregel maakt geen onderscheid tussen leningen en rente binnen of buiten het concern. Sinds de invoering van de maatregel wordt de gesaldeerde rente (d.w.z. rentebetalingen minus renteontvangsten) op leningen in aftrek toegelaten tot maximaal het hoogste bedrag van (i) 30% van de (gecorrigeerde) fiscale EBITDA of (ii) EUR 1 miljoen. Vanaf 2022 wordt de eerste grens verlaagd van 30% naar 20%. Dit heeft gevolgen voor ondernemingen met een rentesaldo van meer dan EUR 1 miljoen. De aanpassing van de maatregel leidt tot een verdere beperking van de mogelijkheid tot renteaftrek. Het deel van de niet-afgetrokken rente, kan meegenomen worden naar een volgend jaar en dan ten laste van de winst worden gebracht. Ook dan kan de rente alleen afgetrokken worden met dezelfde begrenzing. Vanwege de tweede drempel van EUR 1 miljoen, zullen veel MKB-ondernemingen buiten schot blijven, omdat hun rentesaldo minder snel de grens van EUR 1 miljoen zal bereiken. Voor kapitaalintensieve ondernemingen is de aanpassing een zware dobber. De verlaging van de eerste grens van 30% naar 20%, zorgt voor een hogere restwinst en dus meer heffing van vennootschapsbelasting.

Voorgestelde aanpassing in verband met het kunstmatig ‘opknippen’ van vennootschappen

Recent is een amendement ingediend over het tegengaan van kunstmatig ‘opknippen’ van bedrijfsactiviteiten over meerdere vennootschappen. De earningsstrippingmaatregel en de vrije drempel van EUR 1 miljoen wordt namelijk per belastingplichtige getoetst en niet per concern  Het amendement stelde juist een concernbenadering voor, zodat onder andere de drempel van EUR 1 miljoen slechts eenmaal per concern toegepast zou kunnen worden. Dit gaat nu namelijk ook op voor een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid krijgt ook slechts eenmaal de drempel van EUR 1 miljoen. Het amendement beoogde ook een concernbenadering te introduceren voor de tariefopstap van 15% in de vennootschapsbelasting. Op 11 november 2021 heeft de Tweede Kamer het amendement verworpen. Het is overigens de vraag of een dergelijke aanpassing van de earningsstrippingmaatregel nodig was geweest om het kunstmatig ‘opknippen’ of splitsen van bedrijfsactiviteiten tegen te gaan. Het zogenoemde ‘opknippen’ van vennootschappen vanwege kunstmatige redenen wordt immers al tegengegaan door specifieke antimisbruikbepalingen in de fiscale splitsingsfaciliteit zelf! Daar is dus geen aparte wetgeving of een amendement voor nodig.

Afsluiter

Bent u benieuwd naar wat de aanscherping van de earningsstrippingmaatregel voor uw onderneming betekent? Of heeft u vragen over andere fiscale faciliteiten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze fiscalisten. We staan u graag te woord.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief