Nieuws

De renseigneringsverplichting & verzamelfacturen

Gepubliceerd op 25 jan. 2024

I Stock 1007900266
Het komt vaak voor dat bemiddelaars werken via verzamelfacturen om zorginstellingen administratief te ontlasten. De zzp'er stuurt dan zijn of haar factuur naar de bemiddelaar. Deze maakt vervolgens een verzamelfactuur van alle facturen van zzp'ers die de bemiddelaar bemiddelt voor de betreffende zorginstelling. Aan deze verzamelfactuur worden dan de individuele facturen van de zzp'ers gehecht (welke zijn gericht aan de zorginstelling). De zorginstelling betaalt dan één factuurbedrag aan de bemiddelaar. Vervolgens betaalt de bemiddelaar alle individuele zzp'ers uit. Het voordeel hiervan is dat de zorginstelling maar één factuur hoeft te betalen, in plaats van een groot aantal facturen. De zorginstelling betaalt hiervoor vaak een administratieve fee aan de bemiddelaar. Al een langere tijd leefde de vraag onder zorginstellingen en bemiddelaars of de betalingen die bemiddelaars verzorgen aan zzp'ers, vallen onder de renseigneringsverplichting. Hierover is nu eindelijk duidelijkheid. Zo blijkt ook uit het recentelijk geüpdatete vraag- en antwoorddocument van de Belastingdienst inzake de renseigneringsverplichting.

1. Renseigneringsverplichting

De nieuwe renseigneringsverplichting (ook wel "Uitbetaalde bedragen aan derden" of vroeger de IB-47 verklaring genoemd) houdt in dat een inhoudingsplichtige sinds 1 januari 2023 gegevens moet overdragen aan de Belastingdienst ter zake van betalingen aan derden, niet-werknemers (vaak zzp'ers). Het gaat om de volgende gegevens die moeten worden aangeleverd:
  • Het (totaal) bedrag dat per jaar is uitbetaald aan de zzp'er.
  • De voorletters en achternaam van de persoon aan wie werd uitbetaald.
  • Het adres van die persoon.
  • De geboortedatum van die persoon.
  • Het burgerservicenummer (BSN) van die persoon.
In de gevallen waarin gewerkt wordt met bemiddelingsbureaus die de betaling aan de zzp'ers verzorgen, was onduidelijk op wie precies deze renseigneringsverplichting rustte als de bemiddelaars - en niet de zorginstellingen - de betaling verzorgen aan de zpp'ers; de zorginstelling of het bemiddelingsbureau. In het vraag- en antwoorddocument heeft de Belastingdienst deze onduidelijkheid weggenomen. Dit issue speelt voornamelijk in de zorg. Dit doordat de meeste zorgverleners btw-vrijgesteld factureren. Wanneer zzp'ers niet btw-vrijgesteld factureren, dan speelt de renseigneringsverplichting niet.

2. Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst stelt zich op het volgende standpunt. Indien de zorginstelling werkt met een bemiddelingsbureau welke facturen ontvangt van de ingehuurde derden (de zzp'ers) die gericht zijn aan de zorginstelling en deze een verzamelfactuur doorstuurt naar de zorginstelling, hoeven zowel de zorginstelling als de bemiddelaar geen gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst. Van belang is daarbij dat de Belastingdienst deze gegevens wel kan opvragen. De Belastingdienst kan deze gegevens dan zowel bij de zorginstelling als bij het bemiddelingsbureau opvragen. Indien dus niet gewerkt wordt met verzamelfacturen middels een bemiddelingsbureau, is bovenstaande niet van toepassing en geldt de renseigneringsverplichting voor de zorginstelling (mits deze de zzp'er direct betaalt).

3. Vraag- en antwoorddocument Uitbetaalde Bedragen aan derden Belastingdienst

Wilt u meer weten of verduidelijking? Dan kunt u het vraag- en antwoorddocument van de Belastingdienst raadplegen (vraag 26, pagina 8). Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, aarzel dan niet om contact op te nemen met Boris Emmerig of Demi van Zantvoort.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief