Nieuws

Renseigneringsverplichting

Gepubliceerd op 27 feb. 2023

Rekenmachine
Wanneer je als werkgever een werkende (niet zijnde werknemer) hebt betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten, dan kan het zo zijn dat je een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen moet aanleveren bij de Belastingdienst. Dit proces noemen we de nieuwe renseigneringsverplichting, ofwel "uitbetaalde bedragen aan derden" (UBD). Deze nieuwe verplichting geldt vanaf 1 januari 2022. 

Q&A

Op het gegevensportaal van de Belastingdienst is een handige Q&A te vinden die jou als werkgever kan helpen bij het voldoen aan de nieuwe renseigneringsverplichting. De stelregel is dat in alle gevallen waarbij geen btw op de factuur wordt vermeld, de werkgever de informatie over de facturerende persoon en de betalingen moet doorgeven (zie ook vraag 14 van de Q&A). Dat kan dus ook het geval zijn als iemand geen btw hoeft te rekenen omdat hij gebruik maakt van de KOR of een btw-vrijstelling. Dat laatste zien we bijvoorbeeld veel in de zorg en het onderwijs. Wanneer je een werkende uitbetaald die wel mét btw factureert, dan vallen we terug op de uitzondering en hoeft niet gerenseigneerd te worden.

Wanneer aanleveren?

De gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar waarin de bedragen zijn uitbetaald op uiterlijk 31 januari bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Hoewel de nieuwe renseigneringsverplichting per 1 januari 2022 in werking is getreden, vond de eerste gegevensaanlevering dus feitelijk plaats tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023.

Boete

Lever je als werkgever de gegevens niet, onjuist of onvolledig aan? Dan loop je het risico op een geldboete van maximaal €9.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden. Lever je de gegevens opzettelijk niet, onjuist of onvolledig aan? Dan kan de geldboete oplopen tot €22.500 (cijfer: 2023) of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit bedrag hoger is dan €22.500.

Uitstel aanvragen

Wanneer je er als werkgever niet aan toe bent gekomen of twijfelt of er al dan niet gerenseigneerd dient te worden, dan adviseren we om in ieder geval uitstel aan te vragen. Uitstel vragen mag ook nog na 31 januari en kan heel simpel door een e-mail te sturen aan: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Twijfel

Als je twijfelt of je gegevens moet melden, raad ik in ieder geval aan om contact op te nemen met de Inspecteur van het regionale belastingkantoor. Aan uitlatingen van de Belastingtelefoon kun je namelijk geen vertrouwen ontlenen, aan antwoorden die de Inspecteur geeft wel. Zo zijn wij in overleg met de Belastingdienst of bemiddelaars die de betaling verzorgen aan de zzp'ers die zij bemiddelen voor zorginstellingen, vallen onder de renseigneringsverplichting. Zij betalen immers wel uit (namens de zorginstelling), maar de zzp'ers verlenen de diensten voor de instelling en niet voor de bemiddelaar. Mocht je nog vragen hebben ten aanzien van deze verplichting of assistentie wensen bij het contact opnemen met het regionale belastingkantoor, neem dan gerust contact op met onze collega Demi van Zantvoort. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief