Nieuws

Ken uw zorgwetten 11!

Gepubliceerd op 17 dec. 2018

Spuit
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ziet op de bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. De wet regelt onder meer de cliëntenraden. Wist u dat recent een wijziging door de Tweede Kamer is aangenomen die de positie van de cliëntenraden versterkt? Hieronder leest u daarover meer. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is in werking getreden op 1 juni 1996. De wet ziet op de bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. De wet regelt onder meer de cliëntenraden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. De Wmcz is niet van toepassing op instellingen voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Wet forensische zorg die per 1 januari 2019 in werking treedt. Ter versterking van de medezeggenschap van de cliënten is er een nieuwe versie van de wet in de maak: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (voorstel van wet) (34.858). De wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige Wmcz betreffen onder meer de volgende aspecten:
  • uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld;
  • het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium;
  • het toekennen van het recht van enquête aan cliëntenraden;
  • de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die structureel tekortschiet in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij dient te behartigen.
Het voorstel is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal op 15 januari 2019 plaatsvinden. Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, Medewerker Wetenschappelijk Bureau Lees ook eerdere artikelen uit dit feuilleton: Ken uw zorgwetten 10 Ken uw zorgwetten 9 Ken uw zorgwetten 8 Ken uw zorgwetten 7 Ken uw zorgwetten 6 Ken uw zorgwetten 5 Ken uw zorgwetten 4 Ken uw zorgwetten 3 Ken uw zorgwetten 2 Ken uw zorgwetten 1

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief