Nieuws

Bagage kwijt: reisorganisator of vliegtuigmaatschappij aanspreken?

Gepubliceerd op 8 jun. 2023

Onze mensen

Bagage
De zomervakantie staat bijna voor de deur! U herinnert zich vast nog wel de bagageproblemen van vorig jaar bij Schiphol. Wat als u een pakketreis heeft geboekt bij een organisatie en uw bagage blijft achter in Nederland? Stel: u dient een claim in bij de reisorganisator, maar deze stuurt u vervolgens door naar de vliegtuigmaatschappij. Klopt dit wel?

Pakketreisovereenkomst

Er is sprake van een pakketreis indien u voor uw reis een combinatie van twee of meer verschillende reisdiensten zoals vervoer, accommodatie, autoverhuur of – onder bepaalde voorwaarden – andere toeristische diensten heeft geboekt. In het geval een pakketreisovereenkomst is gesloten is de reisorganisator op grond van art. 7:750 lid 1 BW verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere dienstverleners worden verricht. Indien een of meer reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst worden uitgevoerd, dient de organisator ervoor te zorgen dat de non-conformiteit (dat wil zeggen het niet (goed) uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken van een pakketreis) wordt verholpen, tenzij dat onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate waarin die afspraken niet worden nagekomen en de waarde van de betreffende reisdiensten (artikel 7:510 lid 3 BW). Indien de reisorganisator de afspraken uit de overeenkomst niet alsnog nakomt met een beroep op voorgaande uitzonderingen geldt dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging (art. 7:511 lid 1 BW), alsmede een passende schadevergoeding voor alle schade die de reiziger oploopt als gevolg van de non-conformiteit, tenzij wordt voldaan aan een van de uitzonderingen uit art. 7:511 lid 2 BW. Een reisorganisator van een pakketreis kan u dus niet eenvoudigweg verwijzen naar de vliegtuigmaatschappij. Zo oordeelde ook de rechtbank Rotterdam in een vonnis van 12 mei 2023.

Wat was er aan de hand?

Eisers zijn een pakketreisovereenkomst aangegaan waarbij Vakanties.nl een reis naar Mykonos aan eisers zou verschaffen. Bij aankomst op Mykonos is gebleken dat een van de koffers in Nederland was achtergebleven. Tijdens de vakantie hebben eisers aanspraak gemaakt op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt ter compensatie van de tijd dat de koffer niet in Mykonos was. Vakanties.nl heeft deze claim afgewezen en neemt het standpunt in dat zij verantwoordelijk is voor de vlucht, maar niet voor de extra’s zoals bagage. Volgens Vakanties.nl dienen eisers hun claim bij Transavia in te dienen. Bij terugkomst in Nederland hebben eisers gevorderd dat Vakanties.nl wordt veroordeeld tot betaling van een passende prijsverlaging van € 1.000,-. Tevens vorderen eisers een schadevergoeding ter hoogte van € 519,50 bestaande uit de kosten die zijn gemoeid met het kopen van noodzakelijke spullen zoals kleding, toiletartikelen en een zonnebril. Volgens eisers maakt het vervoeren van bagage onderdeel uit van de pakketreisovereenkomst.

Het oordeel

De kantonrechter overweegt dat op grond van art. 7:750 lid 1 BW de reisorganisator verantwoordelijk is voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere dienstverleners worden verricht. Het antwoord op de vraag of Vakanties.nl is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de pakketreisovereenkomst is afhankelijk van de verwachtingen die eisers op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mochten hebben. Uit de door eisers overgelegde reisbescheiden en de factuur volgt dat het vervoer van de bagage onderdeel uitmaakte van de pakketreisovereenkomst. Op grond hiervan mochten eiseres volgens de kantonrechter redelijkerwijs verwachten dat de koffers met inhoud, nadat zij deze op de luchthaven in Amsterdam hadden ingecheckt, tijdig naar Mykonos zouden worden vervoerd. Nu eisers tweeënhalve dag een deel van hun bagage hebben gemist levert dat naar het oordeel van de kantonrechter een non-conformiteit op. Dat het vervoer van de bagage feitelijk door Transavia is uitgevoerd, doet volgens de kantonrechter niets af aan het feit dat eisers Vakanties.nl op terechte gronden hebben aangesproken. De non-conformiteit is niet door Vakanties.nl verholpen – het was naar het oordeel van de kantonrechter immers onmogelijk de koffer alsnog tijdig op de plaats van bestemming af te leveren –, zodat eisers recht hebben op een passende prijsverlaging en een passende schadevergoeding.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief