Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemen betekent ook risico’s nemen. Sommige risico’s neemt u misschien onbewust, terwijl de gevolgen ingrijpend kunnen zijn als u voor die gevolgen aansprakelijk bent. Ook zult u niet altijd meteen overzien hoe ver uw aansprakelijkheid reikt. En weet u als degene die deze risico’s verzekerd heeft dat wel? Bent u bijvoorbeeld (mede)aansprakelijk als een ingehuurde zzp’er schade aan derden toebrengt? Ook op een bedrijfsfeest? Of is de werkgever verantwoordelijk voor de schade als de fietsende werknemer wordt aangereden door een auto? En maakt het dan uit waar die werknemer naartoe ging? Wordt er dan extensief geïnterpreteerd als de dekking van de verzekering alleen maar ziet op ‘de werkplek’ en niet op het ‘goede werkgeverschap’?

Als u (ver)bouwt, moet u dan bijvoorbeeld onderzoek doen naar de effecten die dat op de omgeving kan hebben? Of kunt u, als u eigenaar blijkt te zijn van een gebrekkige zaak, de mede-eigenaar aansprakelijk houden voor de schade die u daardoor lijdt?

En wanneer kunt u falende toezichthouders medeaansprakelijk houden? De vraag kan aan de orde komen of u gedeeltelijk aansprakelijk kunt zijn wanneer niet voor honderd procent komt vast te staan dat de schade het gevolg is van iets waarvoor u verantwoordelijk bent. Of u kunt in een situatie belanden naar aanleiding waarvan u niet alleen schade van het slachtoffer, maar ook van anderen dient te vergoeden. Aspecten van aansprakelijkheidsrecht kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.

Indien u internationaal zaken laat vervoeren, kunt u ook met vragen of geschillen over aansprakelijkheid te maken krijgen. Krijgt u bijvoorbeeld de werkelijke schade vergoed als er iets misgaat? Welk recht is dan van toepassing en welke rechter is bevoegd? En als u de vervoerder bent, kunt u dan toch te maken krijgen met de regels van het gewone aansprakelijkheidsrecht? Ook dient zich de vraag aan in welke gevallen u verzekerd bent. En of verzekeringscontracten hetzelfde worden uitgelegd als gewone contracten. Al deze vraagstukken behoeven specialistische kennis om te kunnen worden beantwoord. Kennis die wij graag met u delen.

Op onze letselschade website vindt u uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen:

Wilt u contact met een van onze experts? Kijk dan verder op deze pagina.

Whitepaper Kartelvorming en schadevergoeding

In deze whitepaper bespreken wij de Europese Richtlijn ter handhaving van het Europese mededingingsrecht, die op 26 december 2016 geïmplementeerd dient te zijn in nationale wetgeving. Deze wet beoogt vereenvoudiging van het verkrijgen van volledige schadevergoeding als geleden ten gevolge van schending van het mededingingsrecht. Aan de hand van het recentelijk aan het licht gekomen truckkartel, gaan wij in op de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen bij een schending van het mededingingsrecht.

  • Download de whitepaper

    Vul hieronder uw gegevens in en ontvang gratis de Whitepaper over kartelvorming en schadevergoeding!

Advocaten in Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Barend Stroetinga

Martine Bouman

Rolinka Wijne, Wetenschappelijk Bureau

Jacqueline de Vries

Ineke van Velzen

Janet van de Bunt, Wetenschappelijk Bureau

Jody Pieters

Iris Cuijpers