Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

Kijkt u verder op deze pagina voor uw Vastgoed advocaat.

De advocaat die zijn cliënt al 19 keer berichtte dat de uitspraak is uitgesteld en die dit waarschijnlijk ook voor de 20e keer zal moeten doen

In een niet al te ingewikkelde procedure die ik voer over de vraag of een overeenkomst al dan niet is geëindigd zou de rechter de knoop doorhakken op 28 oktober 2014. Ruim twee jaar en 19 aanhoudingen later wachten we nog steeds op zijn oordeel en vrees ik dat ik mijn cliënt binnenkort voor de 20e keer moet berichten dat de uitspraak is aangehouden.

Het brengen van vervelend nieuws is van oudsher een ondankbare taak. Bekend is dat de Oude Grieken niet hielden van minder prettige mededelingen. Als je als boodschapper geluk had werd direct je kop eraf gehakt, maar als de Grieken hun dag niet hadden werd je, ingesmeerd met honing, in een holle boomstam het water opgeduwd, en wel zo dat alleen je hoofd, armen en benen uitstaken, om stukje bij beetje te worden opgegeten door insecten en ander ongedierte. Of je werd opgesloten in een van messing gemaakt beeld van een stier en als een marshmallow langzaam geroosterd boven een vuur.

Zo erg is het in de advocatuur allemaal nog niet, maar feit is wel dat de lange wachttijden aan cliënten niet of nauwelijks zijn uit te leggen. Daar valt helaas niet heel veel aan te doen. Natuurlijk, je kunt de Staat aansprakelijk stellen, een klacht indienen bij het gerecht, of een procedure starten bij de Nationale ombudsman, maar daarmee…

Advocaten in Vastgoed

Elnaz Fotowatkasb

Boris Emmerig

Robert Gebel

Jan Dingemans

Robert van Muijen, Managing Partner

Bart de Haan

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Hans Mulder

Expertises


Arbeidsrecht >

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Lucienne Theunissen

Expertises in Vastgoed

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht