Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Verhoging van de VvE-bijdrage?


Een verhoging van de VvE-bijdrage kan in strijd zijn met de splitsingsakte en het reglement: wat is het gevolg daarvan?

Het komt regelmatig voor dat de belangen van de Vereniging van Eigenaars (hierna: ‘VvE’) enerzijds en de belangen van individuele appartementseigenaars anderzijds haaks op elkaar staan. Uit een recent arrest van het hof Den Bosch blijkt hoe vergaand de gevolgen kunnen zijn als deze uiteenlopende belangen niet correct worden opgenomen in de splitsingsakte.

Achtergrond

De VvE van een ‘serviceflat’ wil diensten aanbieden aan haar leden. Daartoe neemt zij in het reglement van de splitsingsakte op dat de appartementseigenaars niet alleen lid moeten zijn van de VvE, maar ook van een coöperatieve vereniging. Het doel van de VvE is het beheer voeren over het gebouw en het doel van de coöperatieve vereniging is het behartigen van de stoffelijke belangen van de leden. De coöperatieve verenging wordt op enig moment omgezet in een ‘gewone’ vereniging tot verlening van diensten (hierna: ‘VvD’). Enkele leden van de VvE willen geen lid worden van de VvD. Desondanks worden ook aan die leden door de VvD bijdragen in rekening gebracht. Enkele leden van de VvE hebben deze bijdrage niet (helemaal) betaald. De VvE en de VvD besluiten daarom het…

Advocaten in Vastgoed

Jan Dingemans

Jan van Heijningen

Harald Wiersema

Gertjan Hamers

Mark van der Meijs

Robert van Muijen

Robert Gebel, Managing Partner

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Egbert Schelhaas

Expertises in Vastgoed

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar