Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel


De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in Amsterdam.

Een inwoner van Amsterdam moest van de gemeente Amsterdam een dakterras van haar huis verwijderen, omdat zij daar geen vergunning voor had. Zou zij dat niet doen, dan moest zij een dwangsom betalen van €15.000. De vrouw stelt dat zij er op basis van uitlatingen van een bouwinspecteur en andere ambtenaren op heeft mogen vertrouwen dat er geen vergunning nodig was en dat er niet gehandhaafd zou worden.

De staatsraad advocaat-generaal is onder meer gevraagd in te gaan op de vraag wanneer uitlatingen namens een overheidsorgaan het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen wekken dat het overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen. Verder wilde de Afdeling bestuursrechtspraak weten aan welke eisen zo’n uitlating moet voldoen en of schending van gerechtvaardigd vertrouwen gerepareerd kan worden met schadevergoeding.

Kern van de conclusie

De burger staat volgens staatsraad advocaat-generaal vaak in de kou wanneer een beroep wordt gedaan op het vertrouwensbeginsel. Het bestuursorgaan verweert zich doorgaans met argumenten als ‘er staat niets op…

Advocaten in Vastgoed

Jan Dingemans

Jan van Heijningen

Harald Wiersema

Renaldo Willems

Robert van Muijen, Managing Partner

Robert Gebel

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Elnaz Fotowatkasb

Egbert Schelhaas

Expertises in Vastgoed

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar