Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

Kijkt u verder op deze pagina voor uw Vastgoed advocaat.

Zorgplicht van grondroerders


De Hoge Raad schetst het kader voor de invulling van de zorgplicht

Een grondroerder kan beter even doorgraven tot hij zeker weet waar kabels precies lopen. Hij mag niet te gemakkelijk afgaan op een door de netbeheerder verschafte tekening. Bij de bepaling van aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen – ‘de invulling van de zorgplicht’ – komt groot belang toe aan de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (‘CROW 500’). In deze richtlijn zijn uitgewerkte instructies aan netbeheerders en grondroerders opgenomen.

Dit oordeel sprak de Hoge Raad onlangs uit in een zaak waarin een grondroerder twee steekproeven had genomen en daaruit had afgeleid dat de ondergrondse kabels zouden lopen zoals op de tekening aangegeven. De grondroerder groef op basis van die tekening twee proefsleuven met een nauwkeurigheid van ten minste één meter. Het gerechtshof oordeelde dat de grondroerder daarmee voldoende zorgvuldig was geweest, gelet op art. 5 lid 2 BION.*

De Hoge Raad is het daarmee niet eens. De doelstelling van de wet WION* is gevallen van schade aan kabels en leidingen te verminderen; een grondroerder mag er dan niet zonder meer op vertrouwen dat een tekening juist is. De werkelijke ligging van kabels en leidingen kan immers door tal van oorzaken van de tekening…

Advocaten in Vastgoed

Jan Dingemans

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Renaldo Willems

Robert van Muijen, Managing Partner

Robert Gebel

Boris Emmerig

Elnaz Fotowatkasb

Egbert Schelhaas

Expertises in Vastgoed

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht