Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Sluitingsbevoegdheid


Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

Wijziging

Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet  is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van de burgemeester om op grond van artikel 13b Opiumwet een zogeheten ‘drugspand’ te sluiten uitgebreid. De bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van een pand over te gaan gaat namelijk ook gelden voor het geval dat in een woning of lokaal voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen (strafbare voorbereidingshandelingen). Het enkel aantreffen van vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen valt niet onder strafbare voorbereidingshandelingen.

De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester geldt op dit moment alleen voor gevallen waarin daadwerkelijk drugs in een pand worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt. Dit wordt in de praktijk als een gemis ervaren, omdat de burgemeester onder de huidige regelgeving niet tot sluiting van een pand kan overgaan indien bijvoorbeeld wel apparatuur om drugs mee te kweken of te maken in een pand wordt aangetroffen, maar…

Advocaten in Vastgoed

Jan Dingemans

Jan van Heijningen

Harald Wiersema

Renaldo Willems

Robert van Muijen, Managing Partner

Robert Gebel

Boris Emmerig, Managing Partner, Finance

Elnaz Fotowatkasb

Egbert Schelhaas

Expertises in Vastgoed

Banking & Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar