Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

Kijkt u verder op deze pagina voor uw Vastgoed advocaat.

Verhuurderheffing


De Hoge Raad legt de verhuurderheffing ruim uit

In zijn uitspraak van 17 augustus 2018 gaat de Hoge Raad in op de vraag wanneer de verhuurderheffing verschuldigd is en komt – in het nadeel van de betreffende eigenaar – tot een ruime uitleg

De verhuurderheffing
De verhuurderheffing is een bijzondere belasting. De ‘gerechtigden’ van meer dan 50 sociale huurwoningen betalen een belasting van (in 2018) 0,591 % van de WOZ waarde, na aftrek van 50 maal de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Bij sociale huurwoningen gaat het om woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Deze bedraagt op dit moment (2018) € 710,68 per maand. Sociale huurwoningen van grote verhuurders (veelal woningcorporaties) worden dus extra belast.

De reden voor het invoeren van de verhuurderheffing was eenvoudig: de overheid wilde de nationale schuld verminderen en had geld nodig. Daaraan konden, zo meende de overheid, de sociale verhuurders een steentje bijdragen. Het idee was ook dat verhuurders de sociale huren konden verhogen door aan huurders met hogere inkomens een hogere indexering in rekening te brengen. Dat lukt echter niet altijd terwijl woningcorporaties ook aan de huursombendering werden gebonden. Zo mocht de gemiddelde huurprijsstijging van woningen van een…

Advocaten in Vastgoed

Jan Dingemans

Jan van Heijningen

Renaldo Willems

Robert van Muijen, Managing Partner

Robert Gebel

Boris Emmerig

Elnaz Fotowatkasb

Egbert Schelhaas

Expertises in Vastgoed

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht

Spring naar toolbar