Vastgoed

Bij het bouwen, ontwerpen, beleggen, ontwikkelen, aan- of verkopen en het beheer van vastgoed komen veel juridische aspecten kijken. U kunt te maken krijgen met publiekrechtelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en staatssteun. Ook spelen er civielrechtelijke regels, onder andere bij het opstellen van bouwovereenkomsten, aanneemcontracten, huur- en projectontwikkelingsovereenkomsten en vraagstukken met betrekking tot de financiering van projecten en Intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Binnen de sector Vastgoed hebben wij de juridische kennis en ervaring uit onze verschillende expertises gebundeld. Wij kunnen u daarom adviseren over de grote verscheidenheid aan juridische zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld commerciële verhuur, beheer, bouw en koop- of verkoop van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerkingen en milieugerelateerde kwesties.

Op de advocaten van Holla kunt u bouwen

Tot onze cliënten behoren opdrachtgevers, aannemers, investeerders, ontwikkelaars en architecten. Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Daardoor zijn wij in staat om de diverse belangen eenvoudig, praktisch en zakelijk te benaderen. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke oplossingen haalbaar zijn. Als een procedure noodzakelijk mocht zijn, staan wij u bij in de arbitrage en/of civiele procedure.

Kijkt u verder op deze pagina voor uw Vastgoed advocaat.

Manco gunningsbeslissing

Een voorbehoud opnemen in een gunningsbeslissing kan lonen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 mei 2017 een voor de bouwpraktijk interessante uitspraak gedaan in een door de Gemeente Neder-Betuwe gehouden aanbesteding. Het betrof een prijsvraag voor een opdracht tot ontwikkeling van de kern van Ochten met als doel te komen tot winkelconcentratie. De bedoeling was het oude gemeentehuis, enkele panden en het zalencomplex de Vicary te herontwikkelen tot een supermarkt, winkels en woningen. Het zalencomplex Vicary was evenwel geen eigendom van de gemeente. De gemeente ging ervan uit dat zij dit in eigendom kon verwerven en heeft in de aanbestedingsdocumenten vermeld dat inschrijvers ervan konden uitgaan dat zij eigenaar is.

De opdracht werd gegund aan een projectontwikkelaar. De gemeente slaagde er echter niet in het eigendom van de Vicary te verwerven, zodat deze locatie geen onderdeel kon zijn van de herontwikkeling. Door het wegvallen van deze deellocatie en de beoogde ontwikkelingsmogelijkheden was er sprake van een wezenlijke wijziging, waardoor het de gemeente niet was toegestaan verder te onderhandelen met de ontwikkelaar over een alternatief plan. Dit betekende concreet, dat de gemeente de overeenkomst met de projectontwikkelaar niet kon nakomen. De…

Advocaten in Vastgoed

Elnaz Fotowatkasb

Boris Emmerig

Robert Gebel

Jan Dingemans

Robert van Muijen, Managing Partner

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Hans Mulder

Expertises


Arbeidsrecht >

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Lucienne Theunissen

Expertises in Vastgoed

Overheid

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht