Advocaat

Robert Gebel

Robert is sinds 2015 werkzaam bij Holla en is partner binnen de praktijkgroep Vastgoed en Overheid. Sinds 1 mei 2019 is hij ook Managing Partner van Holla. Hij is al meer dan 28 jaar als advocaat actief op het gebied van projectontwikkeling en civiel bouwrecht en is betrokken geweest bij diverse vastgoedprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van de Europese Investeringsbank in Luxemburg. De cliënten van Robert zijn projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, bouwondernemingen en (lagere) overheden.


De totstandkoming van een deal die staat als een huis: dat is waar het bij Robert om draait. Cliënten omschrijven hem als een echte onderhandelaar. Robert is resultaatgericht, zonder de belangen van alle partijen uit het oog te verliezen. Problemen lost hij het liefst op buiten de rechtszaal, maar met zijn ruime proceservaring behartigt hij ook daarbinnen de belangen van zijn cliënten maximaal.


Ook buiten zijn dagelijkse praktijk krijgt Robert graag de onderste steen boven: gebouwen laten hem niet los. Hij leest veel over architectonische projecten en heeft diep respect voor de creativiteit en de durf waarmee gebouwen als het Pantheon in Rome of het Burj Khalifa in Dubai zijn gerealiseerd.

ROBERT GEBEL LR

Nevenactiviteiten

  • 2016 - heden, Lighthouse (Den Bosch) / Lid
  • 2001 - 2014, Vereniging voor Vastgoed Juristen / Bestuurslid en Voorzitter

Opleiding

  • 2000, Grotius Academie / Specialisatieopleiding Onroerend Goed
  • 1999, Instituut voor Bouwrecht / Opleiding Publiekrechtelijk en Privaatrechtelijk Bouwrecht
  • 1993, Erasmus Universiteit Rotterdam / Nederlands Recht

Robert heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht, Arbitrage, Bouwrecht, Erfdienstbaarheden, Projectontwikkeling. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.