Advocaat

Gertjan Hamers

Gertjan is sinds 2011 advocaat en maakt sinds 2020 deel uit van het team van vastgoedspecialistenvan Holla legal & tax. Zijn bijzondere aandachtsgebied is het huurrecht. Hij is tevens lid van de Klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid en lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Hiernaast is hij lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ).


Gertjan adviseert projectontwikkelaars, institutionele beleggers en retailers. Ook treedt hij op voor woningcorporaties en gebruikers van zorgvastgoed. Vanwege zijn jarenlange proceservaring is hij goed in staat om te beoordelen of de belangen van zijn cliënten gebaat zijn bij een regeling in der minne of juist bij het voeren van een gerechtelijke procedure.


Gertjans werkwijze kenmerkt zich als pragmatisch. Net als de meeste van zijn cliënten gaat hij door waar anderen stoppen en is hij bereid om verantwoorde (ondernemers)risico’s te nemen. Cliënten en collega’s omschrijven Gertjan als deskundig, betrokken en to the point.

GERTJAN HAMERS LR

Nevenactiviteiten

  • Klachtencommissie Woningcorporatie Wonen Zuid / Voorzitter
  • Huurcommissie / Lid
  • Academie voor de rechtspraktijk / Docent Huurrecht
  • Helix / Docent Huurrecht

Opleiding

  • 2020, Grotius Academie / Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
  • 2017 - 2018, Vereniging van Huurrecht Advocaten / Specialisatieopleiding Huurrecht
  • 2010 - 2011, Radboud Universiteit Nijmegen en Pázmány University Budapest / Master International & European Law

Gertjan heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: Huurrecht, Vastgoedrecht, Bedrijfsruimte, Woonruimte, Bouwrecht, erfdienstbaarheden, Erfpacht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.