Schade na politie-inval


De Hoge Raad spreekt zich uit over de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een politie-inval

De vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een verhuurder (zoals een Woningcorporatie) lijdt als gevolg van een…

19-03-2018

Wet beperking gemeenschap

Signalering rekenkundige problemen wet beperking gemeenschap.

Hoewel het “oude” regime van de vermogensrechtelijke onderlinge verhouding tussen echtgenoten pas vijf jaar oud is (sinds 2012), loopt ons systeem maatschappelijk bezien…

30-03-2017

Fiscale consequentie

Accountant schendt zorgplicht door niet te wijzen op fiscale consequentie van aandelentransactie.

X was accountant van de SRI‐groep. Hij heeft in 2007 geadviseerd bij het opzetten van de holdingstructuur van de SRI‐groep en heeft…

28-03-2017

Arbeidsongeschiktheid

Ontbinding maatschapsovereenkomst na arbeidsongeschiktheid; redelijkheid en billijkheid eisen voorschot op vergoeding.

Eiser 1, eiseres 2 (“Eisers”) en gedaagde hebben een (kosten)maatschapsovereenkomst ondertekend met het oog op de…

28-03-2017

Openbaar pandrecht

Openbaar pandrecht op toekomstige vorderingen. Stelplicht en bewijslast voor verval pandrecht en inningsbevoegdheid.

Feiten:

Lodder is een maatschap van accountants en fiscalisten. Een van de maten was de maatschap NuAdvies. Op 6…

27-03-2017

Ongerechtvaardigde verrijking

Bestuurdersaansprakelijkheid en ongerechtvaardigde verrijking als gevolg van nimmer tot stand gekomen geldleningsovereenkomst.

RVB Infra B.V. (“RVB”) had een aanzienlijke vordering op Dormio Projecten B.V. (“Dormio”). Wegens haar…

24-03-2017

Huur in faillissement

Curatoren zaten in het verleden regelmatig in een lastige spagaat bij de vraag of een huurovereenkomst al dan niet moest worden opgezegd: door laten lopen van de huur betekende oplopende boedelkosten, opzegging kon op basis van het…

23-03-2017

Juridische advieskosten

Juridische advieskosten accountant voor rekening van opdrachtgeefster.

Vanaf medio 2011 heeft een accountantskantoor in opdracht en voor rekening van X B.V. (“X”) accountantswerkzaamheden verricht. Bij brief aan…

23-03-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar