Huurprijs en horeca


Oplevering, redelijkheid en billijkheid, oppervlakte, ondermaat, overmaat, exoneratieclausule

Het oordeel van het hof dat het beroep van de verkoper op een exoneratieclausule ter zake ondermaat naar maatstaven van redelijkheid en…

22-11-2018

Huur en faillissement


Faillissement van Info Opleiders B.V. /Uni-Invest B.V.

Een huurder van kantoorruimte (Info Opleiders) wordt in staat van faillissement verklaard. De curator zegt de huurovereenkomst op basis van art. 39 Fw op met inachtneming van een…

22-11-2018

Reikwijdte


Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder

Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De verhuurder in beginsel bij aanvang van de looptijd van de…

22-11-2018

Franchise en huur


Opzegging van een gekoppelde huur- en franchiseovereenkomst: wat kan een franchisenemer doen?

In een uitspraak van 12 augustus 20151 oordeelde de rechtbank Rotterdam overeen zaak waarin een franchisenemer vorderde dat zijn voormalige…

21-11-2018

Tankstations en huur


Het beroep op vernietiging

Er is sprake van een huurovereenkomst, aangegaan in 1999, met betrekking tot een motorbrandstoffenverkooppunt (art. 7:290 BW). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurovereenkomst na vijftien jaar van…

21-11-2018

Invoering warmtewet


Het belang van invoering van de Warmtewet per 1-1-2014

Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. De Warmtewet kent een langdurige en roerige geschiedenis. Het eerste wetsvoorstel werd weliswaar aangenomen, maar is nooit…

21-11-2018

Opleveringsverplichtingen


Reikwijdte Opleveringsverplichtingen in Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte 2013

Zowel verhuurder als huurder worden, weliswaar op verschillende momenten, geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De reikwijdte…

21-11-2018

Schade na politie-inval


De Hoge Raad spreekt zich uit over de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een politie-inval

De vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade die een verhuurder (zoals een Woningcorporatie) lijdt als gevolg van een…

19-03-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar