Uitbreiding reikwijdte...

De medische tuchtprocedure neemt een steeds belangrijkere positie in. Dit is onder meer af te leiden uit het feit dat het aantal tuchtzaken de laatste jaren aanzienlijk is gestegen. Vergelijken we het aantal tuchtzaken die in 2006 zijn…

14-04-2016

Zorgverleners: let op je...

Onlangs heeft een verpleegkundige van het Limburgse Atrium Medisch Centrum een waarschuwing gekregen omdat hij zijn beroepsgeheim heeft
geschonden door middel van het plaatsen van een bericht op Facebook over een patiënt van het…

13-04-2016

Drie annotaties bij...

Ernstig strafrechtelijk verleden, geestelijke gesteldheid en het beroep van arts

Mag een arts die in het verleden is veroordeeld voor moord, na uitzitting van zijn straf, weer gewoon zijn beroep als arts oppakken? Op…

13-04-2016

Nieuwe richtlijn euthanasie

Advocaat uit Eindhoven hoopt dat euthanasie bij dementie eenvoudiger kan worden.

Artikel in Eindhovens Dagblad

Een nieuwe richtlijn maakt euthanasie bij mensen met dementie iets eenvoudiger, denkt en hoopt de Eindhovense advocaat…

16-02-2016

Aanvraag vergunning en...

De Parnassia Groep en de Stichting Antes, twee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) willen fuseren en hebben het voornemen tot fusie aangemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft gesteld dat nader…

07-12-2015

Autoriteit Consument &...

Op 19 september 2015 heeft de ACM de uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn gepubliceerd op haar website (www.acm.nl). Op het nationale congres Mededingingsrecht heeft de bestuursvoorzitter van de ACM, mr. Chris…

21-10-2015

Rechtbank Rotterdam...

Op 30 september 2013 heeft de ACM een vergunning verleend voor de fusie van het Roosendaalse Ziekenhuis Stichting RK Ziekenhuis Sint Franciscus en het te Bergen op Zoom gevestigde ziekenhuis Stichting Lievensberg Ziekenhuis. De NPCF had…

23-09-2015

3 fusies van ziekenhuizen...

Sedert 2004 beoordeelt de ACM fusies in de ziekenhuiszorg. In de ziekenhuissector wordt meer en meer gefuseerd; in de periode 2004 – 2011 waren er 9 fusies gemeld, in de periode van 2012 – 2014 15. Geen van de fusies heeft tot een…

05-08-2015

Bekijk meer...

Spring naar toolbar