Aansprakelijkheid makelaar


Makelaar aansprakelijk voor opmeten?

Is een makelaar die de meetinstructie van de NVM niet hanteert aansprakelijk? De Hoge Raad doet uitspraak over deze kwestie.

Wat was de aanleiding?

De NVM heeft in 2010 een meetinstructie…

29-08-2018

Arbeidsongeschiktheid


Vaststelling arbeidsongeschiktheid oneerlijk?

Voordat een verzekeraar een uitkering doet op grond van een arbeidsongeschikheidsverzekering, stelt hij de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van rapportages van door hem…

20-08-2018

Opzet tot misleiding


Opzet en verval van uitkering

Moet verval van recht bij opzet tot misleiding van de verzekeraar (art. 7:941 lid 5 BW) analoog worden toegepast bij WAM-aansprakelijkheid?
De Hoge Raad geeft uitsluitsel.


De aanleiding

Na een…

25-07-2018

Roekeloos handelen


Bewuste roekeloosheid eigenaar binnenschip

Wat moet worden verstaan onder bewust roekeloos handelen door de eigenaar van een binnenschip? De Hoge Raad geeft de norm weer in zijn oordeel.


Wat was de aanleiding?

Een duwbak…

17-07-2018

Verjaring verzekering


Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer of gaat er maandelijks een nieuwe verjaringstermijn lopen? De Commissie van…

10-07-2018

WAM-verzekering


Verkeersrisico of werkmaterieelrisico?

Een ongeval met een vorkheftruck was aanleiding voor de Hoge Raad om uitspraak te doen over de reikwijdte van de WAM-dekking. Vallen ongevallen met werktuigen nu altijd onder het verkeersrisico…

20-06-2018

Aansprakelijkheidslimiet


Aansprakelijkheidslimiet personenvervoer binnenwateren

Geldt de aansprakelijkheidslimiet voor personenvervoer over binnenwateren uit 1991 nog steeds? Is een beroep op de limiet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en…

12-06-2018

Verjaringstermijn


Is afwijzing per aangetekende brief vereist bij al lopende verjaringstermijnen van verzekeringsuitkeringen op 1 januari 2006?

Van 1 januari 2006 tot 1 juli 2010 gold er een nieuw vereiste voor het gaan lopen van de verjaringstermijn…

29-05-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar