20 augustus 2018

Arbeidsongeschiktheid

Vaststelling arbeidsongeschiktheid oneerlijk? Voordat een verzekeraar een uitkering doet op grond van een arbeidsongeschikheidsverzekering, stelt…

17 juli 2018

Roekeloos handelen

Bewuste roekeloosheid eigenaar binnenschip Wat moet worden verstaan onder bewust roekeloos handelen door de eigenaar…

10 juli 2018

Verjaring verzekering

Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer of gaat…

20 juni 2018

WAM-verzekering

Verkeersrisico of werkmaterieelrisico? Een ongeval met een vorkheftruck was aanleiding voor de Hoge Raad om…