Van minimummaandloon naar minimumuurloon: de Arbeidsinspectie kijkt mee

minimumuurloon

Het is u (hopelijk) niet ontgaan: per 1 januari jl. is het minimumloon per maand omgezet naar een minimumloon per uur. Als werkgever bent u verplicht om minimaal het minimumloon per uur te betalen. Dit betekent dat in sommige situaties uw werknemers recht hebben op een hoger loon. Voldoet u hier niet aan, dan kan een boete van de Arbeidsinspectie volgen.

Een minimumuurloon als nieuw uitgangspunt

Tot en met afgelopen jaar was er een minimummaandloon en -weekloon. Om het minimumuurloon te berekenen deelde je dan dit minimumweekloon door het aantal uren dat in de betreffende sector als fulltime wordt gezien. Dat maakte echter dat het minimumuurloon in de ene sector lager was dan in de andere sector. Voor de werknemer met een fulltime dienstverband van 40 uur per week was het minimumuurloon dan lager dan voor de werknemer met een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Aan deze ongelijkheid is per 1 januari 2024 een einde gekomen. Vanaf die datum wordt immers niet meer gewerkt met een minimummaandloon of -weekloon, maar met een minimumuurloon. Nu geldt dus voor alle werknemers in Nederland hetzelfde minimumuurloon. Dit uurloon vermenigvuldig je vervolgens met het aantal uren dat in de betreffende sector als fulltime wordt beschouwd. Overigens is dit wettelijk minimumuurloon gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Mocht in een branche 40 uur (nog altijd) het uitgangspunt zijn voor een fulltime dienstverband, dan betekent dit dus ook een hoger minimumloon over die hele arbeidsduur. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op € 13,27 bruto. Voor een fulltime dienstverband van 36 uur betekent dit een minimaal loon van € 477,72 bruto per week, maar voor een fulltime dienstverband van 40 uur levert dit dus een minimumsalaris van € 530,80 bruto per week op.

Voor sommige sectoren zal het dan ook even rekenen (zijn geweest) en her en der zullen werkgevers de salarisschalen dan ook hebben aangepast. Daarbij is het niet uit te sluiten dat als de laagste schalen van het salarishuis worden verhoogd, dit ook consequenties heeft voor de rest van het salarishuis om zo de verschillen tussen de schalen te behouden. Tel daarbij de vakantietoeslag van minimaal 8% en eventuele andere emolumenten zoals een 13e maand bij op en de salariskosten kunnen zomaar aanzienlijk stijgen.

Boete Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie komt niet alleen om de hoek kijken als er een arbeidsongeval op de werkvloer heeft plaatsgevonden, maar is ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen én de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich houden aan de WML.

Aan werkgevers die hun werknemers onder het minimumloon betalen kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen. De boetebedragen zijn vastgelegd in de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag én de duur van de overtreding. Dit varieert van € 500 tot € 10.000 per overtreding. Let op: dit zijn de bedragen per werknemer die onder het minimumloon wordt betaald. Daarnaast legt de Arbeidsinspectie tevens een dwangsom op om te voorkomen dat de werkgever de praktijk van onderbetaling blijft voortzetten. De hoogte van de dwangsom varieert van € 20 tot € 100 per dag, met een maximum van € 40.000 aan dwangsommen.

Net als bij andere wetten geldt ook hier dat in geval van recidive de boete wordt verdubbeld en zijn er anderzijds weer enkele matigingsgronden die het bedrag van de boete kunnen drukken.

Bezwaar en beroep

Een overtreding van de WML kan dus al snel in de papieren lopen. Ook de boetepraktijk met betrekking tot de WML laat zien dat kan lonen om bezwaar te maken en waar nodig in beroep te gaan tegen de opgelegde boete. Het aanvechten van een WML-boete is vaak dan ook zeker de moeite waard. Onze specialisten helpen u daar graag bij.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joost Schunselaar of Marloes Stuurop.