Mededinging: ACM keurt overname Yarden door DELA goed

Mededingingsrecht: de ACM keurt onder voorwaarden de overname van Yarden door DELA goed (concentratietoezicht).

Inleiding

Eind juli 2021 heeft de ACM een overname in de uitvaartbranche door DELA goedgekeurd, zij het onder voorwaarden. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de marktanalyse zoals uitgevoerd door de ACM en wordt aangegeven in welke onderscheiden dienstenmarkten er mededingingsrechtelijke problemen lagen en hoe deze door DELA en Yarden zijn weggenomen, waardoor de ACM de concentratie, zij het onder voorwaarden, heeft goedgekeurd.

Te onderscheiden dienstenmarkten

DELA en Yarden zijn actief op de navolgende markten, die door de ACM zoals hierna aangegeven zijn afgebakend:

  1. De markt voor uitvaartverzekeringen: dit betreft een nationale markt. Yarden was al geruime tijd opgehouden met het aanbieden van dit product. Deze markt wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan voorkeur van consumenten, grote verschillen in premiestructuur en distributiekanalen. Er is sprake van een sterke concurrentiegraad en het is eenvoudig voor nieuwe aanbieders om tot deze markt toe te treden. De ACM ziet geen bezwaren tegen de overname.
  2. De markt voor uitvaartverzorging, regionaal dan wel nationaal af te bakenen. Ook na de overname van Yarden door DELA blijft er voldoende concurrentie bestaan evenals voldoende keuzevrijheid voor de consument.
  3. De markt betreffende de exploitatie van uitvaartcentra/mortuaria: deze markt wordt lokaal afgebakend. De ACM wijst erop, dat er bij twee lokale markten te weinig concurrentie overblijft, te weten Veldhoven en Venray. In Veldhoven bestaat nog slechts één alternatief, in Venray geen. De ACM maakt hier bezwaar tegen de overname.
  4. De markt voor exploitatie van crematoria, lokaal dan wel regionaal af te bakenen. DELA en Yarden hebben 47 van de 122 crematoria in hun bezit. De ACM signaleert problemen in zeven regio’s, alwaar onvoldoende keuzevrijheid bestaat voor consumenten en er geen dan wel nauwelijks concurrentiedruk is.
  5. De exploitatie van de markt voor begraafplaatsen: ook deze markt is lokaal dan wel regionaal af te bakenen. De ACM ziet hier geen bezwaren tegen de overname. Er bestaat voldoende keuzevrijheid.

Aangeboden remedie voor mededingingsrechtelijke bezwaren

DELA biedt aan om het bezwaar inzake de markt voor de exploitatie van uitvaartcentra weg te nemen door de verkoop van  twee uitvaartcentra aan Van der Stappen. De ACM oordeelt, dat de twee locaties levensvatbaar zijn en dat Van der Stappen goed bekend staat in de desbetreffende regio’s. Het voorstel van DELA heeft een structureel effect. Binnen 10 jaar na de overdracht aan Van der Stappen mag DELA dan geen economisch belang in die twee uitvaartcentra hebben.

Voor wat betreft de markt voor de exploitatie van de crematoria, stellen DELA en Yarden voor dat binnen de zeven als problematisch getypeerde regio’s crematoria worden overgedragen aan concurrenten. Een trustee zal worden aangesteld en zal rapporteren aan de ACM. Het is de bedoeling dat binnen negen maanden na het ontheffingsbesluit van de ACM de crematoria zijn verkocht en overgedragen. Ook hier is sprake van een structureel effect en mag DELA niet binnen 10 jaren een economisch belang in die crematoria hebben.

Het vergunningentraject behoeft niet te worden ingegaan, nu de aangeboden remedie structureel en duurzaam is en de mededingingsrechtelijke bezwaren opheft.

Conclusie

Ook ondernemingen in de uitvaartbranche vallen onder het concentratietoezicht, nu het een economische activiteit betreft. DELA mag Yarden overnemen, zij het onder voorwaarden, waarbij binnen negen regio’s uitvaartcentra en crematoria moeten worden overgedragen aan derden. Dat is nodig, om te voorkomen dat DELA te weinig concurrentie ondervindt, waardoor DELA de prijs zou kunnen opdrijven dan wel de kwaliteit zou kunnen verminderen, zonder dat er voldoende keuzevrijheid voor de consumenten resteert. Er wordt een trustee aangesteld die moet rapporteren over de voortgang aan de ACM, waarbij de verkopen aan derden binnen negen maanden moeten zijn gerealiseerd. De transacties met de kopers moeten worden goedgekeurd door de ACM. Doordat DELA en Yarden een remedie hebben aangeboden, kan het vergunningentraject bij de ACM worden voorkomen. De aangeboden remedie wordt door DELA als effectief, duurzaam en structureel beoordeeld. De ACM staat in het algemeen negatief tegenover gedragsremedies en positief tegenover structurele remedies.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?