Nieuws

Wet Arbeid Vreemdelingen en boetes: let op uw verplichtingen als inlener

Gepubliceerd op 31 mei 2022

I Stock 1196421953
De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt zich niet alleen bezig met arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld met de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen (de Wav). In het vorige artikel hebben we het gehad over het vereiste van het beschikken over de juiste papieren voor een buitenlandse werknemer.  Dat de verplichtingen uit hoofde van de Wav ver kunnen strekken blijkt wel uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De zaak in kwestie

In deze zaak is een boete van € 19.000,- opgelegd aan een huisartsenpraktijk. Bij een controle door twee arbeidsinspecteurs in september 2019 troffen zij twee vreemdelingen aan die aan het werk waren en zich niet konden legitimeren. De praktijk had een extern schoonmaakbedrijf ingehuurd voor de schoonmaak buiten kantooruren. Het schoonmaakbedrijf heeft de schoonmaakwerkzaamheden laten uitvoeren door twee vreemdelingen met de Oekraïense nationaliteit. Deze twee vreemdelingen waren in dienst van het schoonmaakbedrijf. De praktijk heeft een boete opgelegd gekregen omdat i) zij de identiteit van de werkneemsters niet had gecontroleerd en ii) de werkneemsters tewerkgesteld zijn zonder een tewerkstellingsvergunning.

De argumenten van de huisartsenpraktijk

De praktijk is het niet eens met de boete en voert daarvoor de volgende argumenten aan: zij heeft het schoonmaakbedrijf ingehuurd voor schoonmaak buiten kantoortijden, waardoor zij geen zicht heeft op de werkzaamheden. Het is niet mogelijk om voor of na werktijd aanwezig te zijn om paspoorten te controleren, en de praktijk vindt het niet redelijk om deze controle van haar te eisen. Zij heeft de Wav nooit eerder overtreden en nimmer een waarschuwing gehad.

Het oordeel van de rechter

De rechter oordeelt als volgt. Vast staat dat de twee vreemdelingen van Oekraïense nationaliteit al ongeveer twee jaar lang schoonmaakwerkzaamheden hebben verricht in de huisartsenpraktijk. Het is de verplichting van de praktijk om erop toe te zien wie er in haar praktijk werkt. Zij had moeten vaststellen dat de schoonmakers vreemdelingen waren. Dat betekent ook dat de praktijk van het schoonmaakbedrijf had moeten verlangen dat kopieën van identiteitsbewijzen ter beschikking werden gesteld. De huisartsenpraktijk heeft geen gebruik gemaakt van een NEN-4400 of SNA gecertificeerd schoonmaakbedrijf. Had zij dit wel gedaan, dan had de boeteoplegging 25% lager kunnen zijn. Het beroep van de huisartsenpraktijk wordt ongegrond verklaard; de boete blijft volledig overeind.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn de regels voor Oekraïense werknemers die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen versoepeld. Per 1 april 2022 hoeven werkgever geen tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners aan te vragen voor het mogen verrichten van arbeid in loondienst. Wel moet de werkgever ten minste twee werkdagen voor de start van het dienstverband een melding doen bij het UWV. Het niet doen van een melding is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Heeft u vragen over de Wet Arbeid Vreemdelingen, de arbeidsinspectie of over de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne? Neemt u dan gerust contact op met Joost Schunselaar of Marloes Stuurop.

Interessante artikelen voor u

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief