Nieuws

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

Gepubliceerd op 5 okt. 2022

SP2018 Holla 19 Low Res
Holla legal & tax staat werkgevers bij die geconfronteerd worden met een asbestclaim van een (voormalig) werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

  • Een werkgever is op grond van de wet verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
  • Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden ondervindt.
  • Een (voormalig) werknemer die lijdt aan een asbestzieke kan zijn werkgever mogelijk succesvol aanspreken wanneer deze werknemer tijdens de uitoefening van de werkzaamheden werd blootgesteld aan asbest.
  • De meest voorkomende asbestziekten zijn asbestose en maligne mesothelioom.

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Werknemers met een asbestziekte kunnen het IAS verzoeken te bemiddelen bij het vorderen van schadevergoeding van hun (voormalige) werkgever. Het IAS verricht dan een arbeidshistorisch onderzoek naar de door de werknemer gemelde asbestblootstelling. Op basis daarvan laat het IAS zich vervolgens in een rapport uit over de mogelijke aansprakelijkheid van de werkgever.

Bijstand voor werkgevers

Wordt u als werkgever aangesproken door een (voormalig) werknemer die lijdt aan een asbestziekte, of wordt u benaderd door het IAS teneinde een bemiddeling tussen de (voormalig) werknemer en u op te starten? Dan doet u er goed aan om juridische bijstand te zoeken. Er zijn namelijk meerdere verweermogelijkheden aan de zijde van de werkgever. Zo zal de werknemer aannemelijk moeten maken dat de gezondheidsschade is veroorzaakt door blootstelling aan asbest ten tijde van zijn dienstverband. Ook is het – gezien de lange incubatietijd van asbestziekten – een reële mogelijkheid dat de vordering van de (voormalig) werknemer is verjaard. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw verweren en het formuleren van een gepaste reactie in de richting van uw (voormalige) werknemer of het IAS. Bekijk hier onze Factsheet Werkgeversaansprakelijkheid asbestziekten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief